CIU’s formål og opgaver udvides til at omfatte grøn omstilling og bæredygtighed

I en ny politisk aftale er partierne bag finansloven for 2021 blevet enige om rammerne for en ansøgningspulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser skal kunne søge om midler til at udvikle og afprøve undervisning med henblik på at understøtte den grønne omstilling.

Formål for udmøntning af pulje på 100 millioner til grøn efteruddannelse og opkvalificering 2022:

  1. 58,4 millioner kroner til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling målrettet udvalgte sektorer
  2. 39,0 millioner kroner til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
  3. 4,0 millioner kroner til Center for IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne udvikling og forankring af viden om og kompetencer til brug for grøn omstilling mv. på tværs af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne

Med midlerne udvides CIU’s formål og opgaver til at omfatte opgaver relateret til grøn omstilling og bæredygtighed inden for alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs mere om den politiske aftale og aftaleteksten.

Til forsiden

Skrevet d. 08.04.22