Hvad mener erhvervsskoleeleverne om anvendelsen af it på deres uddannelser?

Dét undersøger vi i CIU med projektet Det nationale elevpanel.

I efteråret 2021 deltog 5 erhvervsskoler i undersøgelsen, som omfatter en kvalitativ og en kvantitativ analyse af elevernes egen oplevelse med it i undervisningen. Både unge og voksne elever har bidraget til undersøgelsen.

CIU vil løbende undersøge elevernes opfattelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne.

Kunne du og din skole være interesseret i at høre nærmere og bidrage til en kommende undersøgelse?

Amina Sabah Karim

Kontakt

Amina Sabah Karim
Projektkonsulent