Centerstyrelse

CIU's centerstyrelse består af repræsentanter fra sektorens fire hovedområder og fungerer som erhvervsskolernes talerør i forhold til CIU's arbejde.

Centerstyrelsens overordnede formål er at understøtte CIU’s arbejde gennem sparring og input, så vi fortsat tilbyder aktuelle, relevante og udviklende aktiviteter, der gør en positiv forskel for landets erhvervsskoler.

 

CIU’s centerstyrelse består i 2022-2024 af:

Repræsentanter fra de tekniske skoler:

• Søren Vikkelsø, direktør, CELF
• Rikke Raisa, erhvervsuddannelseschef, Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier
• Anders Breinholt, pædagogisk chef, TECHCOLLEGE

 

Repræsentanter fra de merkantile skoler:

• Jesper Eriksen, onlinechef, Tietgen
• Carsten Uggerholt Eriksen, direktør ,Tønder Handelsskole

 

Repræsentanter fra SOSU-skolerne:

• Jeppe Poulsen, direktør, SOSU H
• Lars Levin, IT-leder, SOSU Fyn

 

Repræsentant fra landbrugsskolerne:

• Jens Munk Kruse, forstander, Dalum Landbrugsskole

 

Skrevet den 27. januar 2022.
Gå tilbage til forsiden her.