Direktionsnetværk

Direktionsnetværk i EUD, DDT
Digital Didaktisk Transformation

En skoles direktion skal stå på mål for mange beslutninger i forhold til digitalisering – også de upopulære – og derfor skal argumenterne stå helt skarpt. I dette netværk får du hjælp til dette via fortrolig sparring, løbende opdatering og input fra de mest vidende forskere og repræsentanter fra praksisfeltet.

Målgruppe: Netværket har fokus på digital didaktisk transformation og er målrettet den øverste ledelse på EUD (direktører, forstandere, digitaliseringschefer og uddannelseschefer, der sidder i direktionen).

Formålet med netværket er, at den øverste ledelse kan svare overbevisende og tryghedsskabende på det store spørgsmål: Hvorfor digitalisering? Hvad er argumenterne for det, og hvilke gevinster og faldgruber kan imødeses?

Målet er at bidrage til, at den øverste ledelse kan sætte retningen for skolen samt igangsætte og vedligeholde digitaliseringsprocesser.

Praktisk info

Mødefrekvens årligt: 2 fysiske møder og 4 online møder.

Kommissorium: CIU har i samarbejde med netværkets styregruppe udarbejdet et kommissorium for netværket. Du kan læse kommissoriet her.

Vil du være med? 33 erhvervsskoler er allerede en del af netværket. Netværket er oprettet i forlængelse af afslutningen på CIU’s udviklingsforløb Digital didaktisk transformation – og du er meget velkommen til at deltage i netværket, selvom du ikke har deltaget i udviklingsforløbet.

Du kan tilmelde dig netværket ved at kontakte Peter Bruus på nedenstående oplysninger.

Tilmelding og spørgsmål til netværket

Peter BruusChefkonsulent2078 3424peter@ciuud.dk