Handleplaner fra udviklingsforløbet
Digital didaktisk transformation af EUD

Transformationsledelse, læringsdata og Industri 4.0 – Uddannelse 4.0. Disse tre temaer var i fokus, da CIU i løbet af 2020-21 afviklede udviklingsforløbet Digital didaktisk transformation af EUD for landets øverste ledelser i EUD.

Formålet var at fastholde momentum i anvendelsen af it i undervisningen efter corona samt at styrke arbejdet med ledelse, uddannelse – industri 4.0 samt læringsdata, og dermed bidrage til den enkelte skoles kapacitetsopbygning af anvendelse af it i undervisningen.

Efter forløbet har hver skole nu som udbytte blandt andet fået udviklet 360°-analyser af, hvor skolen står i forhold til de tre temaer, og formuleret en individuel, konkret handleplan til brug på egen skole for et af projektets tre temaer.

 

Handleplaner og temaer

En styregruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende skoler udvalgte de tre temaer – og fælles for dem alle er, at de er centrale brikker i en vellykket digital, didaktisk transformation.

Skolernes handleplaner har fokus på et af projektets tre temaer og angiver, hvilke skridt og processer skolen kan iværksætte i forhold til enten ledelse, læringsdata eller Industri 4.0 – Uddannelse 4.0, samt hvilke effekter det har på kort og lang sigt for skolen. Du kan se udvalgte dele af skolernes handleplaner herunder.

Nyt netværk om digital didaktisk transformation i EUD

I forlængelse af udviklingsforløbet opretter CIU et decideret netværk – og du har mulighed for at være med i netværket, selvom du ikke har deltaget i forløbet. De 19 deltagende erhvervsskoler er allerede en del af netværket, og du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her.

Digital transformation

Der findes mange definitioner og forståelser af digital transformation. I forløbet har deltagerne arbejdet ud fra Pernille Kræmmergaards teoretiske rammesætning og anvendt hendes definition på digital transformation:

“Digital transformation er noget andet og mere gennemgribende end digitalisering og brug af IT. Det stiller krav til, hvad en organisation skal evne, og ikke mindst hvordan den skal tænke på og om sig selv og dens forhold til medarbejdere, brugere, konkurrenter, samarbejdspartnere og så videre. Det er en gradvis modning gennem generationer” – Pernille Kræmmergaard, 2019

Gå tilbage til forsiden her.