Det nationale elevpanel 

Hvordan oplever eleverne på erhvervsuddannelserne brugen af it i undervisningen? Hvornår opleves it som en hjælp og som en barriere for deres læring? Og hvad ønsker eleverne fremadrettet mere fokus på for at styrke god brug af it i undervisningen?   

Det er noget af det, vi i CIU undersøger gennem vores initiativ ”Det nationale elevpanel”.
 

Mål og formål
Formålet er at sætte fokus på elevernes egen oplevelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne. Målet er at give skolerne et samlet billede af, hvordan eleverne selv oplever brugen af it, herunder hvornår it fungerer som en hjælp, og hvornår det udgør en barriere for deres læring. 

 

Hvorfor er elevpanelet vigtigt?
Elevernes perspektiver er uvurderlige, når det kommer til at forstå, hvordan it påvirker deres læring og motivation. It-værktøjer er blevet en integreret del af moderne undervisning, og det er afgørende at vide, hvordan eleverne oplever og bruger dem. Elevpanelet giver eleverne en platform til at udtrykke deres holdninger og erfaringer, så lærere og skoler kan tilpasse undervisningen og skabe bedre læringsmiljøer. 

 

Elevpanelet udbygges hele tiden 
CIU ønsker at undersøge elevernes holdning fra forskellige erhvervsuddannelser og skoler. Elevpanelet består derfor ikke af et fast panel, men udbygges for hver deltagende skole med flere kvalitative elevperspektiver og kvantitative data, der kan give os et mere validt vidensgrundlag til at arbejde videre og træffe kvalificerede beslutninger – baseret på vores fælles målgruppe; eleverne. 

Selve undersøgelsen består af data fra både spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews, som CIU foretager. 

 

Skoler – deltag nu
CIU opfordrer alle skoler til at deltage i “Det nationale elevpanel”. Det er gratis at deltage, og skolerne vil få en unik og værdifuld indsigt i deres elevers syn på brugen af it i undervisningen. Når CIU formidler undersøgelsens resultater vil de deltagende skoler være anonymiseret.   I næste undersøgelsesrunde vil fokus bl.a. være på kunstig intelligens og ChatGPT. 

Skal jeres elever være repræsenteret i elevpanelet? Kontakt os og hør mere.  

Amina Sabah Karim

Spørgsmål og mere viden sker ved at kontakte

Amina Sabah Karim
Konsulent

Gå til forsiden

Opdateret 05.09.23