Mini-Learning Factory om visualisering med
interaktive billeder/360°-miljøer

 

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afvikling af forløbet her.


Hvad handler dette forløb om? 

På fabriksdagen arbejder underviserne på at løse visualiseringsudfordringer ved at skabe interaktive billeder og/eller 360°-miljøer med de didaktiske overvejelser i centrum. Underviserne arbejder efter dagen videre med produkterne og justerer dem ift. elevernes feedback m.m. CIU vil stille forskellige kameraer og programmer til rådighed som underviserne instrueres i at bruge. 


Eksempler på produkter

Nedenstående eksempel er udviklet i en mini-Learning Factory af Henrik Erichsen fra Kjærgård Landbrugsskole, der ønskede at kunne give eleverne en effektiv introduktion til traktoren. Det digitale førerhus tillader et uendeligt antal elever i kabinen på samme tid, hvor
de via deres PC eller mobiltelefon kan besøge en virtuel traktor og få gennemgået maskinens forskellige funktioner gennem videoer og tekst. 

Underviserne kan også skabe 360°-miljøer af stalde a la nedenstående eksempel, der er udviklet af Nina Riis og Kristoffer Risgaard fra Dalum Landbrugsskole. I disse miljøer kan eleverne f.eks. træne fagbegreber, går på faglig opdagelse, forberede sig på praksis og eksamen osv.

Se flere eksempler på produkter, der er udviklet i CIU’s mini-Learning Factories her.

 

Mål og indhold
Målet er, at deltagerne opnår kompetencer til at fremstille interaktive billeder og/eller 360°-miljøer, som visuelt kan understøtte skolens undervisning. Fabriksdagen er en blanding af vidensinput og arbejde med egen undervisning. Vidensinput omhandler: Visualisering og didaktik samt brug af 360°-kamera og it-værktøjer. 

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer?
Vi oplever et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne for at gøre undervisningen mere visuel. Forskning peger på, at mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der understøtter praksisnærheden, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde.  

 

Udbytte?
På underviserniveau:

Viden om interaktive billeder og 360°-miljøer samt deres muligheder
Mulighed for at videreudvikle hele eller dele af dit undervisningsforløb eller en læringsaktivitet med visuel understøttelse gennem interaktive 360°-billeder  

På skoleniveau:

Input til den løbende udvikling af undervisningen og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
Produkter, der kan bruges af/eller inspirere alle undervisere 

På elevniveau:

En motiverende og mere visuel undervisning
Praksisnære undervisningsformater, der altid er tilgængelige for eleven – også på mobilen 


Tilmelding
Der er løbende tilmelding til CIU’s mini-Learning Factories. Skolen tilmelder sig et forløb ved at skrive til Søren Møller, der er ansvarlig for afviklingen af denne mini-Learning Factory om visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer.  

Søren Krebs Møller

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Søren Krebs Møller
Chefkonsulent i CIU

 

Mini-Learning Factory: Øvrige temaer

Differentiering med film og podcast
It i grundfagene
• Hybrid undervisning
• Kunstig intelligens – anvendelse i undervisningen

Gå tilbage til forsiden her.