Mini-Learning Factory

Mini-Learning Factory om
visualisering med 360°-miljøer

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole med en ‘fabriksdag’. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afvikling af forløbet her

 

Hvad handler dette forløb om? 
På fabriksdagen arbejder underviserne på at løse visualiseringsudfordringer ved at skabe interaktive 360°-miljøer med de didaktiske overvejelser i centrum. Underviserne arbejder derefter videre med produkterne og justerer dem ift. elevernes feedback m.m. CIU vil stille forskellige kameraer og programmer til rådighed som underviserne instrueres i at bruge. 

Eleverne kan bruge materialet som en forberedelse til praksis. Som det ses i eksemplet kan de f.eks. via deres PC eller mobiltelefon opleve, hvordan en traktor ser ud fra førerhuset og forberede sig på at lave starttjek eller andet. 

Underviserne kan f.eks. også skabe 360°-miljøer af stalde eller lignende, hvor eleverne f.eks. træner fagbegreber, går på faglig opdagelse osv. Se flere eksempler her

Mål og indhold
Målet er, at deltagerne opnår kompetencer til at fremstille interaktive 360°-miljøer, som visuelt kan understøtte skolens undervisning. Fabriksdagen er en blanding af vidensinput og arbejde med egen undervisning. Vidensinput omhandler: Visualisering og didaktik samt brug af 360°-kamera og it-værktøjer 

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om visualisering med 360°-miljøer?
Vi oplever et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne for at gøre undervisningen mere visuel. Forskning peger på, at mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der understøtter praksisnærheden, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde.  

 

Udbytte?
På underviserniveau: 

  • Viden om 360°-miljøer og deres muligheder 
  • Mulighed for at videreudvikle hele eller dele af dit undervisningsforløb eller en læringsaktivitet med visuel understøttelse gennem interaktive 360°-billeder  

På skoleniveau: 

  • Input til den løbende udvikling af undervisningen og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
  • Produkter, der kan bruges af/eller inspirere alle undervisere 

På elevniveau: 

  • En motiverende og mere visuel undervisning 
  • Praksisnære undervisningsformater, der altid er tilgængelige for eleven – også på mobilen 


Tilmelding

Skolen tilmelder sig en mini-Learning Factory om visualisering med 360°-miljøer ved at skrive til post@ciuud.dk. I bedes medsende forslag til dage, hvor I ønsker, at fabriksdagen skal afvikles.  

Har du spørgsmål til denne mini-Learning Factory?

Søren Krebs MøllerSpecialkonsulent i CIU28 60 09 77soren@ciuud.dk

 

Mini-Learning Factory: Øvrige temaer

Gå tilbage til forsiden her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *