Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at afsætte midler til CIU, så videnscentret kan videreføres til og med 2024. Det er gode nyheder for os, men også for dig.

I første omgang var der afsat midler til CIU indtil udgangen af 2021, men aftalekredsens beslutning betyder, at vi de næste 3,5 år kan fortsætte arbejdet med at understøtte erhvervsskolerne i hensigtsmæssig brug af it i undervisningen gennem vores Learning Factories, videndelingsgrupper, netværk, inspirationskatalog og meget mere.

Og det er vi i CIU selvfølgelig rigtig glade for:

Med forlængelsen af CIU bliver det muligt at fortsætte, videreudvikle og starte nye samarbejder med landets erhvervsskoler og erhvervslivet, så vi i fællesskab kan udvikle endnu mere kvalificeret viden til gavn for eleverne og sektoren.
Axel Hoppe
Centerchef i CIU

Det mener erhvervsskolerne om CIU’s arbejde

Til grund for forlængelsen ligger blandt andet en midtvejsevaluering af CIU, der blev foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Den pegede blandt andet på, at ansatte på erhvervsskolerne så et behov for et center som CIU i sektoren, der kunne inspirere, øge videndeling blandt erhvervsskoler og bidrage til at styrke inddragelsen af relevant it i undervisningen. Og vigtigst af alt: Respondenterne oplevede, at CIU opfyldte dette behov.

Samtlige deltagere i CIU’s udviklingsforløb Learning Factories svarede i evalueringen, at CIU’s aktiviteter samlet set i høj eller i nogen grad bidrager til at styrke brugen af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. 64 % (16 ud af 25) svarede, at det i høj grad er tilfældet. Læs midtvejsevalueringen her.

Fra midtvejsevalueringen

Digitalisering er fortsat vigtigt at prioritere

En forlængelse af CIU er et klart signal fra politikerne om, at øget videndeling og styrket brug af it på erhvervsuddannelserne er vigtige elementer for sektoren
Axel Hoppe
Centerchef i CIU

Selvom genåbningen af skolerne er i fuld gang, betyder det ikke, at vigtigheden af digitalisering på erhvervsuddannelserne er på retræte. Faktisk har det aldrig været vigtigere.

Kunstig intelligens, virtual reality og robotter er allerede vigtige komponenter på mange arbejdspladser. Samtidig pålægger bekendtgørelser erhvervsuddannelserne at bruge mere it i undervisningen – og med god grund. Selvom corona har vist teknologiens begrænsninger for blandt andet praktisk undervisning, så har it store potentialer for blandt andet at mindske frafald, differentiere undervisningen, inkludere elever med læse- og koncentrationsbesvær og meget mere.

Det er muligheder som sektoren har brug for, hvilket Axel Hoppe uddyber i dette debatindlæg i Altinget. Muligheder som CIU nu og fremadrettet vil have fokus på.

 

CIU i fremtiden

Siden CIU slog dørene op i 2019 har 85 % af landets erhvervsskoler deltaget i en eller flere af CIU’s aktiviteter, videndelt på tværs og bidraget til udvikling af ny og vigtig viden til brug i EUD-sektoren. Fremadrettet vil CIU blandt andet have fokus på at nå endnu længere ud i sektoren og udbrede den viden, som centret indsamler og udvikler. Det sker blandt andet i et øget samarbejde med de øvrige videnscentre.

CIU hører lige nu under Styrelsen for It og Læring (STIL), men vil med videreførelsen blive en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), ligesom de ni andre videnscentre for erhvervsuddannelserne.

Ellers forbliver CIU, som du kender os. CIU vil fortsætte med at udbyde Learning Factories, mini-Learning Factories, netværk samt indgå i projekter, udvikle nye tilbud til erhvervsskolerne og dele inspirationsmateriale i vores digitale katalog.

Og du kan allerede nu blive en del af vores nye aktiviteter. Vi har nemlig åbnet for tilmeldingen til to nye Learning Factory-forløb om digital feedback og hybrid undervisning. Dem kan du læse mere om og tilmelde dig her.

 

Tak til alle jer, der har været med på rejsen indtil nu. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med eksisterende og nye samarbejdspartnere!

 

Skrevet den 04. april 2021. 

Om de ti videnscentre

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte en aftalekreds at oprette en række videnscentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter.

De ni første centre er fagspecifikke og tilsammen dækker de alle hovedområderne og støtter inddragelsen af erhvervenes digitalisering i uddannelserne. Som et supplement hertil arbejder CIU, på tværs af fagområderne og fokuserer på anvendelsen af it i selve undervisningen – altså på it som pædagogisk og didaktisk hjælpemiddel.

CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden. Det sidste gør vi bl.a. ved at deltage i forskellige projekter og ikke mindst sammen med deltagere i vores Learning Factories.

Find alle ti videnscentre her på Videnscenterportalen via dette link.

Gå tilbage til forsiden her.