CIU holder faglig fødselsdagsfest
– og du er inviteret!

For godt to år siden slog CIU dørene op for første gang og begyndte arbejdet med at understøtte erhvervsskolerne i deres brug af it i undervisningen. Siden da har 85 % af landets erhvervsskoler deltaget i en eller flere af CIU’s aktiviteter, videndelt på tværs og bidraget til udvikling af ny og vigtig viden til brug i EUD-sektoren.

Vi vil gerne takke jer alle for jeres samarbejde og engagement undervejs. Derfor inviterer vi til faglig fødselsdag den 14. april kl. 13-15, hvor fem skarpe oplægsholdere er klar til at dele faglige gaver ud til jer.

Hvem: Erhvervsskoler, samarbejdspartnere og venner af huset samt alle med interesse for it i undervisningen på EUD.
Hvor og hvornår: Online den 14. april 2021 kl. 13-15
Tilmelding: Tilmeld dig her.

Uddybning af programmet

Fælles oplæg ved Thomas Ryberg
“Fra kødhed til nærhed – flæskibilitet i en efter-corona tid”

I oplægget vil Thomas Ryberg, professor i digital læring ved Aalborg Universitet, problematisere visse antagelser omkring onsite vs. online undervisning. Er vi f.eks. altid mere nærværende, fordi vi er i samme rum, eller giver online-formater mulighed for andre måder at arbejde med nærhed? Hvad betyder større fleksibilitet i forhold til fysisk tilstedeværelse, og hvilke fordele giver øget ’flæskibilitet’ – altså at vi ikke altid behøver at være til stede ’in the flæsk’? Hvad kan vi lære om nærhed og fleksibilitet på baggrund af corona-erfaringerne, som vi kan bruge i efter-corona perioden?

 

Share.. hvad for noget? 

Derefter afvikler vi – ligesom sidste år – de såkaldte shareshops, hvor du kan blive klogere på de fem nedenstående temaer. En shareshop består af et kort oplæg fra oplægsholderen, efterfulgt af videndeling på tværs. Her har du som deltager mulighed for at dele ud af egne gode erfaringer og få inspiration fra kolleger i sektoren.

 

De fem udvalgte temaer er:

  • Fra parallel til hybrid undervisning v. Thomas Ryberg
  • Podcast i undervisningen v. Karin Eckersberg
  • Mere digital feedback til elever med digitale værktøjer v. Anne Mette Lundstrøm
  • Erhvervsinformatik v. Jens Jørgen Hansen
  • It i grundfagene v. Bjarne Andersen

Læs en uddybning af indholdet i de enkelte shareshops herunder. Til fødselsdagen skal du vælge de to sharehops, som du ønsker at deltage i.

Shareshop 1: Fra parallel til hybrid undervisning

Ved Thomas Ryberg, professor i digital læring ved Aalborg Universitet

I denne shareshop skal vi arbejde med begreber som online, blended, hybrid og parallelundervisning.

Udover at diskutere begreberne vil der også blive introduceret et eksempel på hybrid undervisning samt nogle særlige pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med bl.a. hybrid undervisning. Disse er struktureret frihed, transparens og flipped engagement.

 

Shareshop 2: Podcast i undervisningen

Ved Karin Eckersberg, specialkonsulent i CIU

I denne shareshop beskæftiger vi os med podcast i undervisningen på EUD. CIU er lige nu projektleder på projektet ‘Den didaktiske podcast’ og er i færd med at indsamle erfaringer med elevernes læreprocesser med podcast.

Karin Eckersberg præsenterer også en række ressourcer, som du kan bruge allerede i morgen, hvis du vil arbejde med podcast i undervisningen. Målet med denne shareshop er at videndele om emnet og give inspiration til måder at sætte lyd til din undervisning. 

 

Shareshop 3: Mere digital feedback til elever med digitale værktøjer

Ved Anne Mette Lundstrøm, specialkonsulent i CIU

Hvilke former for feedback bidrager i særlig grad til elevernes læring, og hvordan kan digitale værktøjer forstærke effekten? Hvordan involverer vi eleverne bedst muligt, og hvilke erfaringer har erhvervsskoler med peer feedback/kammerat-feedback?

Med afsæt i viden, erfaringer og resultater fra CIU’s Learning Factory om digitalt baseret feedback går vi i dybden med emnet og opfordrer deltagere i shareshoppen til at dele deres konkrete erfaringer med digitalt understøttet feedback.  

 

Shareshop 4: Erhvervsinformatik

Ved Jens Jørgen Hansen, lektor ved Syddansk Universitet

Erhvervsinformatik – mellem erhvervsretning, studieforberedelse og dannelse.

Oplægget vil diskutere, hvordan vi kan forstå fagets tre centrale kompetenceområder: Digital myndiggørelse, erhvervsrettet digital udvikling samt teknologisk handleevne og computationel tankegang.

 

Shareshop 5: It i grundfagene

Ved Bjarne Andersen, konsulent i CIU

I denne shareshop beskæftiger vi os med de forstærkede krav om anvendelse af it i undervisningen i grundfagene. Vi kigger på de to ben:

1) pædagogiske digitale værktøjer
2) erhvervsrettede digitale værktøjer.

Ydermere deles erfaringer fra gennemførte Learning Factories om it i grundfagene, og deltagerne får mulighed for at sparre med hinanden.

 

Gå tilbage til forsiden her.