Update: Videndelingswebinarerne afsluttes

Genåbningen af skolerne er nu så småt gået i gang, og hvor er det bare dejligt! Det betyder samtidig, at CIU’s ugentlige videndelingswebinarer afsluttes.

Vi fortsætter dog med at dele tips og erfaringer i CIU’s videndelingsgruppe “It i undervisningen på EUD” i Microsoft Teams. Her deler vi bl.a. brugbare it-værktøjer, gode råd og undervisningsmaterialer med hinanden. Du kan blive en del af gruppen her.

Derudover holder CIU faglig fødselsdag den 14. april kl. 13-15, som også står i videndelingens tegn. Her skal vi bl.a. dele viden og erfaringer om hybrid undervisning, podcast, digital feedback og meget mere. Tilmeld dig fødselsdagen her.

_____________

Videndelingswebinarer under corona-nedlukning

Med den fortsatte coronanedlukning, står vi igen, igen i en situation, hvor undervisningen foregår online. Måske er ideerne ved at være opbrugte?

Derfor vil CIU nu lave ugentlige videndelingswebinarer, hvor undervisere kan inspirere og hjælpe hinanden til bedre online undervisning.

Videndelingswebinarerne består af 1-2 korte indlæg med efterfølgende dialog, videndeling og sparring på tværs, hvor du kan stille spørgsmål om stort som småt og dele egne gode erfaringer. 

 

Hvem, hvor og hvornår?

Dato: Hver onsdag kl. 15.00-16.00. 
Målgruppe: Undervisere på EUD.
Sted: Foregår i Zoom, og det er gratis at deltage. 

Tidligere webinarer
Den 10/03

Irina Hilma fra Køge Handelsskole vil vise, hvordan hun bruger Microsoft Sway i undervisningen og til samarbejde med praktikken.

Erhvervsskoler har ikke altid kontinuerlig kommunikation med praktikvirksomheder, og virksomhederne angiver, at de ikke har indblik i, hvad deres elever lærer, mens de er på skoleophold. Dette kan have en negativ indflydelse på elevernes læring, da det ikke er sikkert, at de får mulighed for at prøve de ting af i deres praktikvirksomheder, som de lærer, mens de er på skoleophold.

Hør i webinaret, hvordan Irina digitalt understøtter samarbejdet mellem skole og praktik via Sway.


Den 24/02

Kristian Karlby fra Kold College vil dele, hvordan han skaber variation i den online undervisning. Kristian inviterer bl.a. gæster fra branchen med ind i undervisningen som en form for live podcast. Gæsterne kan også vise rundt på værkstedet og give eleverne mysterier, som de skal opklare, fx hvordan en bestemt opgave skal løses i værkstedet.

Tine Funding fra SOSU Fyn vil dele erfaringer med Padlet i undervisningen, bl.a. hvordan hun bruger it-værktøjet til feedback.

 

Dato: Den 10/02

Mille Sloth, faglærer på kosmetikeruddannelsen på TECHCOLLEGE, vil fortælle, hvordan hun arbejder med motivation og struktur i den online undervisning.

Andreas Kubsch, it-pædagogisk koordinator på SOSU Fyn, vil gøre os klogere på Studietubes værktøj Ahaslides og de tilhørende didaktiske overvejelser. I Ahaslides kan du lave interaktive slideshows, hvor du kan interagere med dine elever via spørgsmål.


Dato: Den 03/02

Hvordan fanger man eleverne i 2021 under coronaen? Det vil Kenneth Ovesen, faglærer på ZBC, komme med sit bud på og dele ud af egne erfaringer til dette videndelingswebinar. 

Derudover vil CIU’s konsulent Karin Eckersberg fortælle om podcast i undervisningen:

  • 16 podcast til SOSU, Tømrer, Eud Business og Landbrug, som du kan bruge i din undervisning i morgen
  • Lidt om projektet “Den didaktiske podcast”, hvor vi producerer ressourcer til dig, der vil lave podcast
  • Hvad lyd gør for din undervisning – andre idéer, du kan bruge i morgen

 

Dato: den 27/01

Johanne Mathiasen fra Gråsten Landbrugsskole underviser i svin og biologi. På dette videndelingswebinar vil hun dele, hvordan hun underviser sine elever uden at have fysisk adgang til centrale lokationer, herunder stalden. Derudover vil hun fortælle, hvordan elever kan lave biologiforsøg hjemme i deres egne køkkener.

Trine Søberg, underviser på GF2 på SOSU Fyn, fortæller og viser, hvordan hun gennemfører praksisnær online undervisning i SOSU-fag ved at lade eleverne bygge, filme, observere og lave kreative opgaver.

CIU’s konsulent Søren Krebs Møller fortæller også kort om, hvordan du kan bruge fx Mentimeter til at skabe elevinvolvering.

Derefter er der dialog, videndeling og sparring på tværs, hvor du kan stille spørgsmål om stort som småt og dele egne gode erfaringer. 

 

Dato: Den 20/01

Første møde er onsdag den 20. januar, hvor Sidsel Nonnemann, der har bloggen www.sportmat.dk, vil dele, hvordan du kan lave escape rooms i OneNote,
mens CIU’s konsulent Søren Krebs Møller vil vise, hvordan du kan gøre undervisningen mere praksisnær vha. 360°-miljøer.

Et emne til efterfølgende dialog og videndeling kunne være, hvordan den praktiske undervisning kan gribes an. Mødet slutter, når diskussionerne rinder ud.

Videndelingsgruppe for EUD

Udover videndelingswebinarerne har vi oprettet en videndelingsgruppe omkring it i undervisningen på erhvervsuddannelserne, hvor vi kan videndele med hinanden/spørge hinanden om gode råd.

Vi ved, at der allerede findes mange forskellige videndelingsgrupper derude, men da EUD adskiller sig markant fra mange andre uddannelser, er det vores mål at opbygge et stort netværk, hvor der er mulighed for at dele erfaringer, materiale og løsninger, der retter sig særligt mod erhvervsuddannelserne. Gruppen er målrettet undervisere og konsulenter på erhvervsuddannelserne.

Læs mere og bliv en del af gruppen her

 

Gå tilbage til forsiden her.