It i grundfagene

Mini-Learning Factory om it i grundfagene

I CIU oplever vi stor interesse for vores længerevarende Learning Factories, herunder indhold og opbygning. Men mange skoler er pressede på tid og har ikke altid mulighed for at deltage i de længere kapacitetsopbyggende forløb på et halvt år.

Med en Learning Factory i miniformat er målet derfor at understøtte endnu flere skoler i deres arbejde med digitalisering og it i undervisningen. I forløbet tages der stadig udgangspunkt i Learning Factory-konceptet, dog i en forkortet udgave.

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om it i grundfagene?

Elevernes grundlæggende niveau i at anvende it-værktøjer i bred forstand kan variere meget. Derfor er målet med dette forløb, at underviserne tilegner sig kompetencer og redskaber til at løfte opgaven i undervisningen for elever på forskellige it-niveauer. Samtidig stilles der med den nye grundfagsbekendtgørelse og i det enkelte grundfags vejledning større og mere præcise krav til anvendelse af it i undervisningen.

En del grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt opkvalificering for undervisere, så de kan løfte denne nye opgave. CIU ønsker med denne mini-Learning Factory at bidrage til denne indsats.

 

Hvad er en mini-Learning Factory, og hvordan organiseres det?

En mini-Learning Factory er et innovativt udviklingsforløb, der varer ca. 2,5 måned, hvor der bliver udviklet konkret viden og løsninger på, hvordan man kan anvende it i undervisningen i grundfagene til gavn for elevernes læring. En mini-Learning Factory består af følgende faser:

 • Planlægningsmøde mellem CIU, leder og 1-2 undervisere
 • Introwebinar: CIU, undervisere og leder
 • Fabriksdag 1: Fysisk fra 9.00-15.30 (hvis corona tillader det)
 • Arbejdsfase: 6 uger
 • Online sparringsmøder: CIU sparrer med hver deltager en time
 • Fabriksdag 2: Fysisk fra 9.00-15.30
 • Præsentation: Online 3 timer

 

Mål og indhold

At udvikle kompetencer i forhold til de to ben i anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne:

 • It som pædagogisk værktøj
 • It i elevens uddannelse og branche

Det konkrete indhold på fabriksdagene og vidensinput tilpasses efter deltagernes forudsætninger og faglige ønsker samt behov.

 

Udbytte: Hvad får skolen ud af at vælge en mini-Learning Factory om it i grundfagene?

På underviserniveau:

 • Mulighed for at videreudvikle hele eller dele af dit undervisningsforløb eller en læringsaktivitet med it-pædagogiske værktøjer og inddrage erhvervsrelevante it-værktøjer i dine elevers uddannelse og branche.
 • Flere værktøjer i undervisningen til at differentiere i forhold til elevernes forudsætninger.

På skoleniveau:

 • Med afsæt i undervisernes kompetenceudvikling får skolen input til det videre overordnede strategiske arbejde og den løbende udvikling af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag.

På elevniveau:

 • En motiverende undervisning og større muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer i grundfaget samt tilegne sig brugerfærdigheder i erhvervsrelevante digitale værktøjer.

 

Rollefordeling og tidsforbrug

CIU står for tilrettelæggelse, organisering, gennemførelse af selve dagen, oplæg og evaluering.

Skolen står for at udvælge deltagere samt arrangere lokaler og forplejning.

Skolen skal påregne ca. fire timer til den indledende planlægning og opfølgning af dagen (øremærkes evt. til skolens it-udvalg og ledelsesrepræsentant). Derudover skal der påregnes ca. 20-25 timer pr. deltager i en mini-Learning Factory.

 

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding til en mini-Learning Factory om it i grundfagene sker ved at nærmeste leder skriver til post@ciuud.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anne Mette Lundstrøm på annemette@ciuud.dk eller konsulent Bjarne Andersen på bjarne@ciuud.dk

 

Yderligere emner

I CIU kommer vi senere til at udbyde flere mini-Learning Factories med forskellige temaer. Har jeres skole et emne, som I har brug for at arbejde mere med, så hører vi gerne om det på mail post@ciuud.dk.

Skrevet den 23. februar 2021.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *