Ledernetværk i EUD

Invitation til netværk for ledere

CIU har etableret et netværk for uddannelsesledere, mellemledere, team- og afdelingsledere osv. i EUD med ansvar for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it, herunder implementering- og forankringsdimensionen.

Indholdet i møderne fastlægges i samarbejde med deltagerne i netværket og vil afspejle ledernes aktuelle behov og udfordringer, samt sikre at lederne er opdaterede på den it-pædagogiske og it-didaktiske udvikling i relation til ledelse. Mødefrekvens: 2-3 gange årligt.

Formålet med netværket er:

  • At inspirere og kvalificere lederne til at sætte en it-pædagogisk dagsorden på egen skole, som fremmer en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen
  • Videndeling på tværs af skoler med henblik på at skabe nye løsninger på fælles udfordringer

Vil du være med? Netværket er gratis, og du kan tilmelde dig via linket herunder.

Seneste møde i netværket
Tema: Læringsdata for ledere

Hvornår: 29. januar 2021 kl. 9.00-12.00
Hvor: Online

Data er lig med indsigt og magt, og læringsdata er bestemt ingen undtagelse. Derfor er temaet for det kommende møde i CIU’s ledernetværk “Læringsdata for ledere”.

Men at kunne lede erhvervsuddannelser med øget anvendelse af læringsdata kræver datakapacitetsopbygning, systematik og governancestrukturer. Til at hjælpe os med dette introducerer og guider Jan Christensen fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik os til en bedre governancestruktur med afsæt i bl.a. disse spørgsmål:

  1. Hvad er læringsdata?
  2. Hvorfor bør vi arbejde med læringsdata?
  3. Hvilke typer af læringsdata prioriterer vi at arbejde med?
  4. Hvad karakteriserer pålideligheden og gyldigheden i de læringsdata, vi arbejder med?
  5. Hvordan bør vi arbejde systematisk med læringsdata?
  6. Hvordan kan vi skabe bedre governancestrukturer med læringsdata?
  7. Hvordan påvirker arbejdet med data vores adfærd?

Direkte fra praksis fortæller og viser digital projektleder Bo Størup Nielsen fra Viden Djurs, hvordan de med afsæt i Flow-teorien indsamler input og data, der kommer fra elever og kursister. Elevernes mulighed for selvevaluering i skolens LMS vil endvidere blive præsenteret sammen med skolens øvrige erfaringer med brugen af live data.

Se hele programmet for netværksmødet herunder eller i PDF-format her.

Første møde i netværket
Tema: Digitalt strategiarbejde i kølvandet på coronakrisen

Hvornår: Den 15. september 2020
Hvor: Online

Temaet var: Digitalt strategiarbejde i kølvandet på coronakrisen. Hvordan kan vi fremadrette vores erfaringer, og skal alle strategierne omskrives, så de matcher coronakrisens gearskifte? Se programmet herunder. 

Som optakt til workshoppen med Christian Tangkjær skulle deltagerne læse denne tekst omkring adaptiv ledelse og de mange dilemmaer. Den dannede rammen og var udgangspunktet for workshoppen om digitale strategier, hvor det i høj grad handlede om at få udnyttet de mange nye erfaringer, der er kommet af at arbejde med digitalisering i en corona-tid.

I nedenstående læringsvideo kan I se nogle af Christian Tangkjærs pointer.

Udfordringer løses bedst i fællesskab!

CIU’s netværk for it-pædagogiske konsulenter har afviklet de første par fysiske møder og har ikke mindst haft et godt udbytte af at mødes online under skolelukningen for at sparre om udfordringer og mulige løsninger på omlægningen til online undervisning. Her har deltagerne fra de forskellige skoler videndelt samt kommet med spændende og innovative eksempler på, hvordan de har grebet den opgave an.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *