Ledernetværk i EUD

Invitation til netværk for ledere

CIU har etableret et netværk for uddannelsesledere, mellemledere, team- og afdelingsledere osv. i EUD med ansvar for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it, herunder implementering- og forankringsdimensionen.

Indholdet i møderne fastlægges i samarbejde med deltagerne i netværket og vil afspejle ledernes aktuelle behov og udfordringer, samt sikre at lederne er opdaterede på den it-pædagogiske og it-didaktiske udvikling i relation til ledelse. Mødefrekvens: 4-6 gange årligt.

Formålet med netværket er:

  • At inspirere og kvalificere lederne til at sætte en it-pædagogisk dagsorden på egen skole, som fremmer en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen
  • Videndeling på tværs af skoler med henblik på at skabe nye løsninger på fælles udfordringer

Vil du være med? Netværket er gratis, og du kan tilmelde dig via linket herunder.

Eksempler på møder i netværket
Tema: Kompetenceudvikling

Hvornår: 11. juni 2021 kl. 9.00-11.30
Hvor: Hybrid – CIU eller online

Målet med mødet er, at du går derfra med fire nye forskellige forslag til, hvordan du på din skole kan lykkes endnu bedre med at få alle lærere med på det digitale A-hold. Til mødet vil du:

1: Få viden og erfaringsdele om:

  • Hvordan vi bedst tilrettelægger vores kompetenceudvikling, så alle undervisere er kompetente til at inddrage it i undervisningen, m.h.p. at sikre at så mange som muligt får en tidssvarende undervisning, og ikke kun dem, der lige er heldige at få en it-kompetent underviser.
  • Hvordan vi undgår en opdeling af lærerværelset i et A- og B-hold med dem, der er gode til it, og dem der ikke er.

2: Udvikle konkrete indsatser rettet mod it-udfordrede undervisere, som du kan tage med hjem og bruge på skolen i det kommende skoleår.

Tema: Den hybride skole

Hvornår: 26. marts 2021 kl. 9.00-12.00
Hvor: Online

Hvad er online og hybride læringsrum? Hvilke udfordringer og potentialer er der ved den hybride skole? Og hvordan får vi det hybride setup til at fungere i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, som vi i fællesskab skal blive klogere på, når vi bl.a. får besøg af Christian Dalsgaard, ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet.

Se hele programmet for netværksmødet herunder eller i PDF-format her.

Tema: Læringsdata for ledere

Hvornår: 29. januar 2021 kl. 9.00-12.00
Hvor: Online

Data er lig med indsigt og magt, og læringsdata er bestemt ingen undtagelse, men at kunne lede erhvervsuddannelser med øget anvendelse af læringsdata kræver datakapacitetsopbygning, systematik og governancestrukturer, hvilket Jan Christensen fra NCE introducerede og guidede os igennem til mødet.

Direkte fra praksis fortalte digital projektleder Bo Størup Nielsen fra Viden Djurs bl.a. om skolens erfaringer med brugen af live data.

Se hele programmet for netværksmødet herunder eller i PDF-format her.

Tema: Digitalt strategiarbejde i kølvandet på coronakrisen

Hvornår: Den 15. september 2020
Hvor: Online

Temaet var: Digitalt strategiarbejde i kølvandet på coronakrisen. Hvordan kan vi fremadrette vores erfaringer, og skal alle strategierne omskrives, så de matcher coronakrisens gearskifte? Se programmet herunder. 

Gå tilbage til forsiden her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *