Podcast om udvikling af undervisningen fremadrettet

Hvad lærte vi af den digitale undervisning under corona, og hvordan kommer vi i fællesskab videre?

De spørgsmål var på programmet til konferencen Den Digitale Erhvervsskole 8.0, hvor CIU var medvært. På baggrund af konferencen har Praksis produceret en række podcasts med gode råd og pointer fra konferencen (baseret på optagelser af telefonsamtaler).

I denne episode gør CIU’s specialkonsulent Anne Mette Lundstrøm os klogere på udvikling af undervisningen fremadrettet, kommer med eksempler på didaktiske designs, konkrete læringsprodukter og forankringsprocesser.

Find alle podcasts, slides og andre materialer fra dagen her.

Åbn podcasten i en ny fane her.

Podcasten tager udgangspunkt i oplægget ‘Udvikling af undervisningen fremadrettet’ på Den Digitale Erhvervsskole, der omhandlede:

Didaktiske overvejelser bag CIU’s Learning Factories. Inspireret af designtænkning og en radikal brugerinvolvering er ambitionen at udvikle forløb og læringsprocesser, der afspejler sektorens særlige vilkår, forudsætninger og udfordringer.

Eksempler på læringsprodukter udviklet af undervisere, konsulenter og ledere fra hele sektoren. Hør deltagerne selv fortælle om, hvilke it-didaktiske udfordringer fra den daglige undervisning, der dannede afsæt for efterfølgende at udvikle konkrete løsninger i Learning Factory-forløbet: Bl.a. VR-kørekort, podcasts, visualisering af teori med AR, videndelingsmodeller m.m.

Fokus på forankring. Implementerings- og forankringsaspektet er forsøgt tænkt ind fra begyndelsen af forløbene. Vi deler erfaringer med forskellige greb til at fastholde, oversætte og geninnovere de udviklede forløb til egen og andre skoler.

 

Gå tilbage til forsiden