Nye ansigter i CIU! Hils på Amina Sabah Karim og Bjarne Andersen

Amina har en cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet med speciale i tosprogsdidaktik, og nogle af jer har måske stødt på hende før i CIU-regi. Amina var nemlig med til udarbejde SDU’s forskningsrapport omkring erhvervsskolelæreres tilgang til it i undervisningen, der blev lavet i samarbejde med CIU. Som projektkonsulent i CIU vil Amina bl.a. være tilknyttet et forskningsprojekt, der skal undersøge erhvervsskolernes erfaringer med online undervisning under COVID-19.

Bjarne bliver tilknyttet CIU som konsulent og arbejder til daglig som lærer på Medieskolerne samt som fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet. Bjarne har 22 års erfaring som erhvervsskolelærer og har de sidste 15 år derudover været ansat som fagkonsulent. Her arbejder han bl.a. med 15 forskellige erhvervsuddannelser, innovation og iværksætteri på EUD, samt med it og digitalisering på tværs af erhvervsuddannelserne. Bjarne bliver primært tilknyttet CIU’s Learning Factory omkring it i grundfagene – og andre projekter, hvor hans store viden og erfaring kan bringes i spil.

Der er ingen tvivl om, at vi har skudt papegøjen med disse to! Tag rigtig godt imod dem. Du kan finde kontaktoplysninger på Amina og Bjarne samt resten af CIU-teamet her.

Amina Sabah Karim og Bjarne Andersen