Sommerhilsen post-corona

Af CIU’s centerchef, Axel Hoppe

Nødvendighedens læremester

Det har været noget af et forår, vi har været igennem, hvor en flagermus i Kina pludselig viste os, hvor tæt forbundne vi er i det globale samfund!

Der blev vendt op og ned på mange ting – også i uddannelsessektoren. Ligesom medarbejderne på Mercantec fortæller om i nyhedsbrevets skolespot, så blev mange erhvervsskolers digitale strategier overhalet indenom, og de digitale hjælpemidler var ikke længere en mulighed, men et must, hvis skolerne skulle levere undervisning under nedlukningen.

I det overordnede billede, er det gået over forventning! Skolerne og deres medarbejdere har kæmpet godt og er langt hen ad vejen kommet i mål. Stor respekt for det arbejde, der er blevet leveret rundt omkring i landet!

Når det er sagt, så er vi også nødt til at sige, at den digitale undervisning har vist sit værd – men selvfølgelig også sine svagheder. Begge dele er væsentlige erfaringer, som vi skal tage med os videre: Hvor kan vi med fordel bruge it i undervisningen? Og hvor skal vi respektere, at fysisk tilstedeværelse og praktisk arbejde ikke kan erstattes? Det er den øvelse, vi alle – og ikke mindst jer ude omkring på skolerne – skal i gang med nu.

Også i CIU erfarede vi, at nødvendigheden er en sand læremester – f.eks. fandt vi ud af, at fødselsdage også kan fejres virtuelt 😀 Tak til alle jer, der deltog i vores 1-års fødselsdag og bidrog til både fødselsdagssang, videndeling samt gode input i de virtuelle shareshops!

 

Post-corona

Corona er ikke forsvundet, men nedlukningen er under afvikling, og forhåbentlig er vi ovre det værste. Efter at have været på arbejde hver for sig derhjemme, møder de fleste af os igen fysisk op på vores arbejdspladser og vores uddannelsesinstitutioner.

Der er stor travlhed rundt omkring på skolerne. Det kommende skoleår skal forberedes, mange har været til eksamen, vi skal finde tilbage til normale tilstande, samtidig med at vi skal overholde myndighedernes retningslinjer, så vi undgår, at virussen blusser op igen. Og nu står sommerferien for døren. Det er forståeligt, hvis udvikling og nye projekter ikke er det, man på skolerne først kaster sig over.

Alligevel vil jeg opfordre til, at vi ikke glemmer udviklingsperspektivet. De væsentlige erfaringer må ikke gå tabt. Mette Selchau, vicedirektør på Mercantec udtrykker det meget præcist: ”Vi fik noget forærende – nu skal vi blive dygtigere!” Hvor forfærdelige omstændighederne end var, så gav de os et eksperimentarium til at udforske de digitale muligheder, så vi også sikrer den bedst mulige didaktiske effekt.

 

CIU i efteråret

I CIU får vi et travlt efterår. Efterhånden som erhvervsuddannelsessektoren begynder at kende os, får vi flere og flere henvendelser om samarbejde. Det kan f.eks. være omkring udviklingsprojekter eller vores mini-Learning Factories. Samtidig er det vigtigt for os, at videreudvikle Learning Factory-konceptet og tilbyde nye læringsfabrikker omkring relevante temaer. Gå gerne ind på portalen og se de kommende temaer. Der er få pladser tilbage på to af forløbene i efteråret, nemlig Digitalt samarbejde mellem skole og praktik samt Elevernes it-kompetencer i grundfagene.

To store udviklingsprojekter, som vi glæder os til at komme i gang med, er begge støttet af regionsmidler. I projektet “Praktisk digitalt” skal vi netop i samarbejde med tre store uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland samle op på væsentlige erfaringer fra corona-nedlukningen.

Den didaktiske podcast” har vi i CIU selv været initiativtager til, og her arbejder vi sammen med en lang række erhvervsskoler, fortrinsvis i Region Syddanmark, om at skabe podcasts, der præsenterer fagligt teoretisk stof på alternative måder.

Der skal nok komme mere til undervejs, og vi glæder os – men først til jer alle rundt omkring i landet: Rigtig god sommer!

Gå til forsiden
Gå til katalogforsiden

Oprettet 26. juni 2020/Sidst redigeret 5. april 2022