Nyt fra CIU - rigtig god sommer!

CIU’s nyhedsbrev – sommerhilsen i juni

CIU’s sidste nyhedsbrev i dette skoleår har særlig fokus på podcast. Vi har nemlig fået regionsmidler til at udvikle didaktiske podcasts, hvor over 1500 EUD-elever fra 15 forskellige erhvervsskoler får mulighed for ikke bare at læse, men også at lytte sig kloge i en praksisnær kontekst i et nyt udviklingsprojekt.

Derudover har vi også lavet en podcastrække, hvor vi fokuserer på elevens stemme i forhold til brugen af it i undervisningen. Her kan du høre mere om, hvorfor er det  vigtigt at høre elevernes stemme, og hvordan vi får elevernes stemme endnu tydeligere frem – som underviser, som skole og som videncenter. Desuden kan du høre, hvad eleverne egentligt selv mener om at blive taget med på råd og brugen af nye digitale læremidler.

Rigtig god læse- og lyttelyst og rigtig god sommer til jer alle sammen!