Erhvervsuddannelse og digitalisering midt i en corona-tid

Hvor ulykkelig den nuværende corona-pandemi end er, så er den også interessant, fordi den sætter spørgsmålstegn ved rigtig mange af de ting, vi indtil i dag har taget som selvfølger: Forbrugsmønstre, rejsevaner, arbejds- og omgangsformer og – ikke mindst – undervisningsformer.

Med ét slag er digitale elementer i undervisningen gået fra at være muligheder, som lærere mere eller mindre frivilligt kunne tage til sig, til at være en grundlæggende nødvendighed, hvis undervisningen overhovedet skal gennemføres.

Centerchef

Leder af Axel Hoppe

Centerchef

Eksperimentarium

I CIU har vi til opgave både at indsamle og formidle eksisterende viden om brug af digitale værktøjer i undervisningen på erhvervsskolerne, og at være med til at udvikle ny viden og nye praksisser på skolerne. På sin vis, kan man sige, at vi med den nuværende krise har fået stillet et enestående eksperimentarium til rådighed.

Jesper Eriksen, Tietgen, siger i en artikel her i nyhedsbrevet, at man i forbindelse med digitalisering altid skal huske at spørge om to ting: Hvad er den uddannelsesmæssige udfordring? Og hvordan er digitaliseringen med til at løse den? Med andre ord: Digitaliseringen skal være hensigtsmæssig i situationen.

Lige nu presser situationen i den grad grænserne for, hvad der hensigtsmæssigt – ja, hvad der i det hele taget er muligt. Vi hører om systemer, der bliver overbelastede. Kan teknikken følge med? Og hvad med databeskyttelsen, husker vi i det hele taget på den, når vi i kampens hede leder efter egnede fjernundervisningsprogrammer? Det gælder her om at beskytte egne, men især elevernes persondata.

De tekniske spørgsmål er kun den ene side af sagen. Lige så vigtigt er det at forholde sig til den didaktiske. Hvordan opnår vi – set fra et didaktisk perspektiv – den bedste digitalt bårne undervisning, når den ikke længere er en mulighed, men et must?

 

Erhvervsskolelevernes særlige udfordringer

Lige nu er vi alle sammen sendt hjem. Det gælder CIU’s medarbejdere, der lige nu sidder på hver deres hjemmearbejdsplads, det gælder erhvervsskolernes undervisere og andre medarbejdere, og det gælder ikke mindst erhvervsskolernes elever.

Det meste af Danmarks befolkning skal i disse dage arbejde, kommunikere, undervise og lære via digitale medier. Nyhederne flyder over med overbelastede forældre, der skal klare både hjemmearbejde og hjemmeskole, og bekymrede gymnasieelever, der er nervøse for, hvordan det skal gå med deres eksaminer.

Tillad mig at pege på en gruppe, der ikke er så synlig i medierne, men som har helt særlige udfordringer i disse dage. Nemlig de mange unge, der er midt i en erhvervsuddannelse. Lad mig bare nævne to forhold: For det første kan mange elever stå i fare for at miste deres praktikplads, fordi virksomheder lukker ned. Det er en problematisk situation for dem selv, og det vil sætte ekstra pres på praktikcentrene, når vi en gang vender tilbage til normale tilstande.

For det andet, så er mange erhvervsuddannelser kendetegnet ved, at en vigtig del af undervisningen i skoleperioderne er af praktisk/fysisk art. Hvordan kan man – ja, kan man overhovedet – som tømrer- eller kokkeelev gennemføre et skoleforløb uden at være fysisk til stede? Det er tvivlsomt. Men det vil formentlig også vise sig, at der er andre uddannelsesretninger, hvor det digitale kan få en større plads. Rundt omkring på erhvervsuddannelserne tager man i disse år virtuelle elementer i brug, men det er stadig for tidligt at sige noget om, hvilken betydning de kommer til at spille.

Derfor er der i denne tid en helt særlig grund til at sætte fokus på digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelserne – hvor og på hvilke uddannelser kan man med fordel bruge de digitale værktøjer, og hvor kommer de til kort? Og ikke mindst – hvilke konsekvenser får det for eleverne?

 

CIU’s opgave i eksperimentariet

I CIU ser vi os selv som den digitale hovedbanegård, der tilbyder vigtige informationer og guidelines til de rejsende i det digitale landskab. I den nuværende situation forsøger vi at støtte erhvervsskolerne så godt, vi kan. Følg med på portalen www.ciuud.dk, på LinkedIn og på Facebook, hvor vi løbende kommer med ideer, anbefalinger og inspiration til læreren, der er sendt på hjemmearbejde. Du er også meget velkommen til at skrive til os på post@ciuud.dk med dine spørgsmål, så vil du blive kontaktet af en af vores specialkonsulenter.

Desuden forsøger vi at samle op på de læringspointer, der fremspringer af den nuværende situation. Jeg er sikker på, at vi på den anden side af krisen har fået væsentlige erfaringer, der ændrer både vores digitale vaner og vores syn på de digitale muligheder. Så selvom krisen er så dybt alvorlig, som den er med store konsekvenser for os alle, så vælger vi i CIU også at se den som et eksperimentarium, der bør udnyttes på bedst mulig måde til at gøre erhvervsuddannelserne endnu bedre i fremtiden.