Ideer til din online undervisning

Videndelingsdokument med ideer til din online undervisning fra CIU’s webinar

Her finder du CIU’s videndelingsdokument med konkrete tips og ideer til din online undervisning. Indholdet baserer sig på de fire temaer, der blev gennemgået på CIU’s videndelingswebinarer tirsdag d. 24/03 og torsdag d. 26/03. Ideerne stammer fra oplægsholdere og deltagere i webinarerne.

De fire overordnede emner er:
• Læring gennem lyd
• Asynkron undervisning
Online feedback
• Relationsdannelse online

Se videndelingsdokumentet her.

I dokumentet kan du bl.a. finde relevante it-værktøjer og programmer i relation til de overordnede temaer, hvordan disse kan opfylde forskellige læringsmål samt hvilke metoder, du kan bruge til at gribe en opgave eller online aktivitet an.

Temaerne er udvalgt af CIU og er baseret på de spørgsmål, udfordringer og tilbagemeldinger, vi får fra skolerne pt. Slides fra webinaret finder du her.