Ekstra CIU-aktiviteter under skolelukning

For at understøtte erhvervsskolerne i omlægningen til digital undervisning under corona-krisen, tilbyder CIU ekstra aktiviteter de kommende uger. Læs herunder, hvad du kan bruge CIU til.

1: Rådgivning og sparring til din online undervisning

Har du brug for sparring i denne digitale tid, er CIU klar til at hjælpe, rådgive og henvise til relevante ressourcer. Har du spørgsmål om fx elevaktiverende undervisning, online feedback, multimodale værktøjer, strategisk tilgang til kompetenceudvikling af undervisere eller spørgsmål om relevante it-værktøjer og programmer som fx Teams? Så står vi klar med didaktisk rådgivning og sparring til din online undervisning.

Send en mail til post@ciuud.dk med dit telefonnummer og det overordnede emne, du gerne vil have hjælp til, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig med en relevant sparringspartner fra CIU.

 

2: Netværksmøder for it-pædagogiske konsulenter

Dato: Torsdag d. 19/03 kl. 14-15 og tirsdag d. 31/03 kl. 14.30-15.30

Vi inviterer til ekstra it-pædagogiske netværksmøder, hvor formålet er videndeling og sparring i forhold til den nuværende situation. Her vil der være mulighed for at høre, hvordan andre skoler løser de udfordringer, der er opstået i forbindelse med den nye undervisningssituation. Derudover vil der være mulighed for at få hjælp og inspiration fra hinanden.

Netværksmøderne foregår online i Teams, og hvis du ikke allerede er en del af vores netværk, har du mulighed for at blive det. Netværket er for pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende, hvis arbejdsområde indeholder it-didaktisk support og vejledning til undervisere på erhvervsuddannelserne. Læs mere her.

Ønsker du blot at deltage i de ekstra netværksmøder, kan du skrive til os på post@ciuud.dk.

 

3: Videndelingswebinarer om omlægningen til digital undervisning – de næste skridt 

Datoer:
Tirsdag den 24/03 kl. 14-15Klik her for at deltage i webinaret.
Torsdag den 26/03 kl. 15-16Klik her for at deltage i webinaret. 

Den nuværende uddannelsessituation er ændret og foregår nu fuldt ud digitalt. Derfor vil vi i samarbejde med undervisere fra erhvervskoler dele erfaringer og komme med praksisnære eksempler på omlægningen til digital undervisning, som du kan bruge direkte i din egen undervisning. Indholdet i de to webinarer er baseret på de spørgsmål, udfordringer og tilbagemeldinger, vi får fra skolerne pt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og vi er også meget interesseret i dine input! 

Målgruppe: Undervisere på EUD.

Indhold i de to webinarer

LÆRING GENNEM LYD

Marie Borg Lidbjergkokkelærer på ZBC, er i fuld gang med at udvikle en række podcast, der skal formidle Kokkebogen på en ny måde. Hun vil fortælle om potentialet i lyd og podcast – for elever og for undervisere: 

  • Kan elever lytte sig kloge?  
  • Eleven som producent: Hvordan kan man bruge podcast, og lyd generelt, som et alternativ til det skriftlige for elever? 
  • Fordele for undervisere ved at lytte til elevernes produktioner som et led i deres forberedelse.   

 

ASYNKRON UNDERVISNING 

Underviser og it-pædagogisk koordinator Andreas KubschSOSU Fyn:  

  • Asynkron undervisning til elevernes forandrede hverdag: SOSU Fyn oplever, at elever ikke altid kan følge oplæg og undervisningen samtidigt. Hvordan kan man alligevel dele faglig information, når elever er til stede på forskellige tidspunkter? 

Eksemplerne tager udgangspunkt i SOSU Fyns it-platforme, som først og fremmest er Microsoft Office 365 (særligt Teams) og Moodle, men ideerne kan også overføres til andre platforme.
 

FEEDBACK OG RELATIONER ONLINE 

Handelsoverlærer og online udvikler Lisbeth Nygaard Koertz, Tietgen Business:  

  • Hvordan man kan give online feedback i forskellige opgave- og afleveringstyper.  
  • Hvordan man kan etablere den gode relation mellem elev/lærer og elev/elev virtuelt.
     

Vi afholder to videndelingswebinarer. Indhold og oplægsholdere er det samme begge dage, så deltag blot den dag, der passer dig bedst. Der kræves ingen tilmelding. Du får adgang ved at klikke på linket til det webinar, du ønsker at deltage i.

Tirsdag den 24/03: Klik her for at deltage i webinaret.
Torsdag den 26/03: Klik her for at deltage i webinaret.

Praktisk information omkring deltagelse i webinarer kan du finde her.