Læringspointer fra CIU’s webinarrække om digital strategiudvikling  

Læringspointer fra CIU’s webinarrække om digital strategiudvikling  

CIU gennemførte i efteråret en webinarrække omkring pædagogisk-digital strategiudvikling. Her holdt fem ledere fra erhvervsskoler på tværs af sektorerne oplæg og gav et spændende indblik i deres mange overvejelser og erfaringer omkring formål, udvikling og forankring af en pædagogisk-digital strategi.

Marianne Riis, kendt for hendes mangeårige forskning i EUD, bidrog til webinarrækken ved blandt andet at opstille en overordnet didaktisk ramme for drøftelserne af strategiudvikling og formulere væsentlige refleksionsspørgsmål til brug lokalt på skolerne. Marianne Riis har afslutningsvist sammenfattet og perspektiveret de væsentligste læringspointer fra webinarrækken.