eTwinning for erhvervsskoler – din genvej til internationalt samarbejde

Har du lyst til at udvikle din undervisning i et internationalt perspektiv sammen med kolleger fra erhvervsskoler i andre landeOg er du nysgerrig på, hvordan andre europæiske skoler anvender pædagogisk it i undervisningen? Så er det værd at orientere sig i muligheden for at deltage i et eTwinning-projekt, som Styrelsen for IT og Læring (STIL) er dansk koordinator for.   


Hvordan kommer jeg i gang?
eTwinning er en gratis platform, der understøtter samarbejdsprojekter mellem skoler i Europa. Udover at give mulighed for virtuelt samarbejde, er der også spændende muligheder for at mødes fysisk rundt omkring i Europa til seminarer og workshops i forbindelse med projekterne.

Bliv klogere  de mange muligheder på eTwinning-portalen eller deltag i et informationsmøde om e-Twinning den 31. marts i København, hvor du kan få overblik over eTwinningnetværket og de mange muligheder for projekter. Tilmeldingsfrist er den 13. marts. 

Tilmeld dig her eller læs mere om det gratis temaarrangement 


Har du spørgsmål?

Så er du meget velkommen til at kontakte CIU’s specialkonsulent Anne Mette Lundstrøm, annemette@ciuud.dk, der pt. er involveret i et projekt om elevinvolverende og skabende brug af læringsteknologier i undervisningen på erhvervsuddannelserne.