Virtual reality under lup – hvad kan det bruges til?

Virtual Reality er ved at få status som det nye store dyr i åbenbaringen. Det skal både effektivisere erhvervssektoren og optimere læreprocesserne på vores uddannelser, og der bliver rundt omkring satset stort på de nye teknologier. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan VR fungerer? I CIU ønsker vi at inddrage EUD-sektoren bredt fra forskere over undervisere til dem, det hele handler om: Eleverne, når vi sætter VR under lup, og ser på hvad det skal bruges til i uddannelsessammenhæng.  

Af Axel Hoppe, centerleder

Hvad skal vi med VR, når vi har den ægte vare?

CIU undersøger vi de digitale teknologiers muligheder og begrænsninger på erhvervsuddannelserneVirtual og augmented reality er et par af de teknologier, der er oplagte at se på – ikke mindst fordi der i denne tid er rigtig meget opmærksomhed på dem. Mange har fået en fascinerende oplevelse i et virtuelt spilunivers, og diverse simulatorer med indbyggede virtuelle elementer har allerede længe været i brug, når f.eks. piloter skal uddannes, og både erhvervslivet og erhvervsuddannelserne får i disse år mere og mere øjnene op for mulighederne. 

Alligevel får man lyst til med Svend Brinkmann at spørge: ”Hvad skal vi egentlig med virtual reality, når vi har den ægte vare?” 

Guido Makransky, lektor og leder af Virtual Learning Lab ved Københavns Universitet, har peget på tre gode grunde til at bruge de alternative virkeligheder i uddannelserne: Når det er for dyrt, for farligt eller simpelthen umuligt at bruge dét, Brinkmann kalder det for ’den ægte vare, den virkelige virkelighed.

Det er rigtig smart, at en pilot træner i at flyve et passagerfly, og en sosu-assistent øver sig i at lægge et kateter, inden de begiver sig ud i den virkelige verden, hvor fly kan styrte ned og patienter komme til skade. Men det er klart, at vi også må være opmærksomme på det virtuelle univers’ begrænsninger og spørge os selv, hvornår piloten og sosu-assistenten skal træde ud og øve sig i den virkelige verden.     

Svarene skal findes sammen med undervisere og elever…

I CIU er vi optaget af at finde svar på nogle af de spørgsmål, de nye teknologier stiller. Men vi er optaget af at gøre det sammen med en bred vifte af interessenter på området – fra de forskere, der har blikket rettet mod teknologierne, til de praktikere, der skal bruge dem. 

Så når vi skal finde ud af, hvornår – og ikke mindst hvordan – man på erhvervsskolerne med fordel kan bruge VR eller AR, så er vi nødt til at inddrage undervisere og elever. Derfor følger CIU nøje med i, hvad der sker ude på skolerne, og hvilke erfaringer man gør sig. I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi f.eks. om erfaringerne fra Randers Social- og Sundhedsskole, hvor man bruger VR-elementer på forskellig vis på uddannelserne indenfor både SOSU og PAU.  

Og derfor inddrager vi VR og AR i vores Learning Factorieshelt specifikt i LF 3: ”Elevernes møde med praksis – med fokus på virtual reality” og LF 4: ”Visualisering af teori – med fokus på augmented reality”. Her har Guido Makransky og Gunver Majgaard, lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, leveret det forskningsmæssige fundament for fabriksarbejdet, og deltagerne arbejder blandt andet med, hvordan VR og AR kan være med til at styrke elevernes motivation og gøre dem mere aktive og producerende i forhold til deres uddannelse. 

… og i samarbejde med forskere

Men vi er også nødt til at inddrage forskerne. CIU samarbejder derfor med relevante forskere på området. Vi formidler relevant ny viden fra forskningsverden ud til erhvervsuddannelsessektoren. Men det er lige så vigtigt for os at være med til at sætte skub i forskningsprojekter, hvor forskere kommer ud og ser på erhvervsskolernes virkelighed og inddrager den i deres forskning, så vi på den måde får skabt kvalificeret viden til gavn for hele sektoren. 

Og netop med hensyn til brug af VR og AR i undervisningen, så har vi her i 2020 lavet en aftale med DPU på Aarhus Universitet om et forskningsprojekt, hvor lektor Vibe Aarkrog vil se nærmere på, hvordan brug af VR og AR i undervisningen på erhvervsuddannelserne indvirker på elevernes læring. Formålet er hermed at bidrage til udviklingen af tilrettelæggelse og gennemførelse af it-baseret undervisning. I otte forskellige undervisningsforløb vil Vibe Aarkrog især se på elevernes motivation og læringsudbytte. I CIU vil vi følge projektet og fortælle mere om det her i nyhedsbrevet og på vores portal. 

 

Små fokuserede indsatser frem for store forkromede

En af de ting, som Guido Makransky peger på, og som man også på Social- og Sundhedsskolen i Randers har erfaret er, at et godt læringsudbytte i forbindelse med virtuelle teknologier – ikke overraskende – hænger sammen med den didaktiske iscenesættelse eller stilladsering. VR er ikke noget i sig selv! Det skal sættes ind i en sammenhæng, hvor man både giver eleverne en grundig introduktion og hjælper dem til at efterbearbejde det, de har erfaret.  

En anden vigtig erfaring, som man gjorde sig i Randers, er, at arbejdet med VR kræver en fokuseret indsats. Det mener vi i CIU er den rigtige vej at gå. Frem for store forkromede indsatser, foreslår vi, at man udvælger mindre, overskuelige og fokuserede indsatsområder, og gør sig grundige erfaringer her. VR kan ikke stå alene, så hvad skal der til, for at det giver udbytte, og i hvilke sammenhænge giver det mening at bruge?  

Virtual reality kan uden tvivl noget – også udover wow-effekten! Men vi mangler stadig mange svar med hensyn til teknologiens konkrete læringspotentiale og de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at bruge den i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Derfor sætter vi sammen med forskere og praktikere området under lup. 

Centerchef

Leder af Axel Hoppe

Centerchef
28 95 21 20