Digital didaktisk transformation af EUD– et udviklingsforløb for direktører

Vi vil allerede nu gerne gøre opmærksom på at CIU til efteråreafvikler et udviklingsforløbhvor målet er at gå i dybden med den digitale transformations betydning for anvendelse af it i undervisningen på EUD. Vi vil gerne etablere et solidt, inspirerende og velkvalificeret fundament for skolernes fremtidige valg og strategiske beslutninger i forhold til meningsfuld og værdiskabende anvendelse af it i undervisningen på EUD.

I fællesskab, og med input fra de mest opdaterede forskere, ledere m.m., udvikler vi ny brugbar viden om den digitale transformations betydning og konsekvenser for undervisningen, og sætter det i relation til aktuelle problemstillinger på de deltagende erhvervsskoler.  

Mål:
At undersøge og gennemtænke hvilke konsekvenser den digitale transformation har for undervisning og læring på erhvervsuddannelserne. Hvilke nye vilkår, læringsteknologier og læringsformater er vigtige at indtænke og bidrage til udviklingen af?
 

Indhold: 
Viden om og kompetencer i forhold til følgende omdrejningspunkter: 

  • Undervisning og de nye teknologier i industri 4.0 (fx kunstig intelligens, big data, robotics, m.m.) 
  • Fremtidens kompetenceudviklingsformater for medarbejdere 
  • Nye læringsformater for eleverne. Hvilke nye måder kan erhvervsskoleelever tilegne sig viden og kompetencer på ved hjælp af de nye læringsteknologier? 

Tidsrum:
Oktober 2020-februar 2021. Forløbet består af fire fysiske mødegange
 

Det endelige program udvikles af en styregruppe bestående af direktører på tværs af sektorerne. Endeligt program følger primo april, hvor der også åbnes op for tilmelding.