Navigation i en jungle af digitale værktøjer

Learning Factory 9: Navigation i en jungle af digitale værktøjer

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration til brugen af digitale værktøjer, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

Mål og formål

Der findes overvældende mange digitale værktøjer, som henvender sig til brug i undervisningen. Det kan være svært at finde ud af, hvilke værktøjer der er mest brugbare til ens specifikke behov, og hvordan det økonomisk bedst kan betale sig.

I denne Learning Factory vil vi danne os et overblik over, hvilke nuværende it-værktøjer vi finder bedst til de forskellige undervisningsområder. Vi vil udarbejde en form for digital værktøjskasse med anbefalinger og guides til de enkelte programmer, så de bliver tilgængelige for alle deltagere. Deltagerne får mulighed for at gå i dybden med forskellige it-værktøjer, og vi etablerer et fælles netværk, hvor der kan ydes fælles support og udveksling af erfaringer med de forskellige værktøjer. 

 

Læringsudbytte 

VIDEN om: 

  • tilgængelige it-værktøjer og deres anvendelighed 
  • hvilke it-værktøjer, der er egnede i hvilke sammenhæng 
  • GPDR-regler og datasikkerhed ift. udvælgelse og brug af værktøjer  
  • didaktiske overvejelser ift. brug af it-værktøjer 

KOMPETENCER til at:  

  • udvælge de rette it-værktøjer til opgaven 
  • sætte sig ind i et programs muligheder og mulige sikkerhedsproblematikker 

FÆRDIGHEDER i: 

  • at bruge udvalgte it-værktøjer der passer til deltagerens egne behov 

 

Praktiske forhold

I er velkomne til at tilmelde flere ansatte til én Learning Factory eller flere forskellige Learning Factories. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. Der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet end de frikøbte timer.

Forløbet har fire fysiske mødedage: 11. marts, 19. maj, 24. september og 25. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste.

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen.

 

Learning Factory

 

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores kommende katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her.

 

Lokal forankring og evaluering

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages ligeledes for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale, samt at elevperspektivet synliggøres yderligere.

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken, så den rette kompetenceudvikling sikres. CIU’s følgeforskere vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories.

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål til Learning Factory 9?

Søren Krebs Møller
Specialkonsulent for CIU