Læringspointer og status på CIU’s arbejde

Læringspointer og status på CIU’s arbejde

Learning Factoriy 1 og 2 om videndeling 

Hvordan gør vi den enkelte faggruppe til et forum, hvor der ikke kun udveksles, men også udvikles nye undervisningsforløb i fællesskab? Det er et af de spørgsmål, der blandt andet bliver stillet skarpt på i Learning Factory 1. Mens Learning Factory 2, der i særlig grad fokuserer på LMS, har rettet blikket mod spørgsmål som: Hvordan kan vi anvende de data som et LMS genererer til at kvalificere videndelingen blandt underviserne?

Den anden mødegang finder sted i november for begge Learning Factories, og her skal alle skoler starte med at udvikle it-didaktiske løsninger på de praksisnære problemer.

En vigtig, fælles læringspointe fra de to Learning Factories er, at det er afgørende, at underviserne både indtænker deres fagfaglige – men også deres pædagogiske – identitet som underviser i mødet med eleven.

Learning Factory 1 og 2

Learning Factory 1 og 2

Learning Factory 1 og 2

Learning Factory 1 og 2

Learning Factory 3: Elevernes møde med praksis – med fokus på virtual reality 

Kan vi hjælpe eleverne i det nogle gange svære møde med praksis – ved at bruge VR? Dette er hovedspørgsmålet og fokusset i denne Learning Factory.

Den første fabriksdag bød på oplæg fra leder af Virtual Learning Lab, Guido Makransky, der fremhævede flere vigtige pointer, man skal have sig for øje, når man bruger VR i undervisningen. Blandt andet er det vigtigt, at eleverne lærer teorien, inden de bruger VR. Virtual reality er nemlig ikke velegnet til at formidle fakta, men er til gengæld god til at give elever en bedre forståelse af det allerede lærte –  samtidig fastholder teknologien elevernes opmærksomhed og motivation.

Deltagerne fik også mulighed for at prøve VR, og de tager nu hul på deres egen udviklingsproces, hvor de skal arbejde med VR hjemme på egne skoler.

 

 

Learning Factory 3

Learning Factory 3

Learning Factory 3

Learning Factory 3

Learning Factory 4: Augmented reality

3/10 var startskuddet på endnu en af CIU’s læringsfabrikker. Denne gang med fokus på AR, der kort fortalt tilføjer virkeligheden et digitalt lag.

Dagen bød på oplæg fra CELF, hvor automekanikere fortalte om, hvordan de bruger AR i undervisningen bl.a. til at se ind i en bils motor uden at behøve at skille den ad. De pegede på, at teknologiens wow-effekt kan være med til at fastholde eleverne, mens en vigtig take home-pointe fra Gunver Majgaard fra Syddansk Universitet var, at AR kun fungerer i læringssammenhænge, hvis eleverne er aktivt deltagende. Dagen sluttede med at deltagerne selv fik lejlighed til at afprøve teknologien.

Learning Factory 4

Learning Factory 4

Learning Factory 4

Learning Factory 4

It-pædagogisk netværk
Et vigtigt element for CIU er, at alle skoler ikke skal starte helt fra bunden, når de skal i gang med at finde løsninger på it-didaktiske problemstillinger. Vi skal videndele og netværke, så skoler kan optimere deres egen digitaliseringsproces.

Derfor har vi etableret et netværk for it-pædagogisk personale på erhvervsuddannelser med fokus på erfaringsudveksling og løbende opkvalificering. Første netværksdag blev skudt godt i gang med oplæg fra Rikke Toft Nørgård fra Aarhus Universitet, der gjorde os klogere på hybride undervisnings- og læringsformer.

It-pædagogisk netværk

It-pædagogisk netværk

It-pædagogisk netværk