I CIU vil vi være en digital hovedbanegård. Vi vil være et vigtigt knudepunkt i det digitale landskab, som I rundt omkring på erhvervsskolerne kan komme ind omkring, når I har brug for at finde brugbare digitale værktøjer og løsningsforslag. Her fra ’hovedbanegården’ vil der nemlig i den kommende tid gå flere og flere direkte tog til relevante destinationer!  

CIU – erhvervsskolernes digitale hovedbanegård

I CIU vil vi være en digital hovedbanegård. Vi vil være et vigtigt knudepunkt i det digitale landskab, som I rundt omkring på erhvervsskolerne kan komme ind omkring, når I har brug for at finde brugbare digitale værktøjer og løsningsforslag. Her fra ’hovedbanegården’ vil der nemlig i den kommende tid gå flere og flere direkte tog til relevante destinationer!

Leder af Axel Hoppe

Centerchef

 

CIU har fået to store opgaver i opdrag fra Undervisningsministeriet. Vi skal indsamle og formidle eksisterende viden om brug af digitale værktøjer i undervisningen på erhvervsskolerne. Men vi skal – lige så vigtigt – være med til at udvikle ny viden og nye praksisser på skolerne. Vores mål er at blive det knudepunkt, hvor sporene krydses, og hvorfra man let kan komme videre i den rigtige retning, når man har brug for det. Men det er også et ambitiøst mål. Så hvor langt er vi kommet her et halvt år efter vores åbningskonference?

 

Hovedbanen slår dørene op

Hovedbanegården vil snart slå dørene op i form af et digitalt katalog. Her vil erhvervsskolerne kunne finde viden og inspiration til arbejdet med digitalisering. Hvor er den hensigtsmæssig, og hvor er den mindre hensigtsmæssig? For én ting står klart, når vi er ude omkring på skolerne: Digitalisering kan være et vigtigt – ja, uundværligt – middel i det didaktiske arbejde. Men der er også ting, der ikke kan digitaliseres – såsom lærer-elev-relationen og gruppearbejdet med holdkammerater, hvor man undervejs i samværet får nye og uforudsigelige ideer.

I kataloget vil vi formidle mange former for viden – fra læreres praktiske tips om konkrete værktøjer til de nyeste rapporter fra forskningsverdenen. Vi vil fortælle om interessante projekter inden for feltet og give gode eksempler på, hvordan konkrete erhvervsskoler håndterer den fagre digitale verden. Fortæl os gerne, hvis I har kendskab til projekter eller andet, som andre vil kunne have glæde af, eller hvis I vil fortælle om den måde, I arbejder på, på jeres skole. Sådan at vi sammen kvalificerer udbygningen af jernbanenettet.

 

Læringsfabrikker skaber ny viden

CIU inviterer erhvervsskolesektoren til ’Learning factories’, hvor deltagerne i samarbejde producerer konkrete løsningsforslag på konkrete problemstillinger. Det er en vigtig pointe for os, at vi her beskæftiger os med relevante problemstillinger fra skolernes dagligdag, og at vi ligesom på andre fabrikker fremstiller konkrete produkter, der skal bruges i det virkelige liv.

En række fabrikker er allerede åbnet, og der er fuld gang i produktionen. På vores portal kan I læse mere om Learning Factory-konceptet og tilmelde jer vores næste runde af Learning Factories. Der vil løbende blive oprettet nye fabrikker, så henvend jer gerne til os, hvis I har ideer til andre områder, hvor der er brug for at få produceret løsninger.

 

Learning Factory

Ikke mindst for CIU’s egne medarbejdere er læringsfabrikkerne interessante. Det er her, vi – sammen med skolernes medarbejdere og tæt knyttet til skolernes daglige praksis – skaber ny viden. Det er her, vi sammen bliver klogere. Derfor er det også en pointe, at der er knyttet en række forskere til CIU’s arbejde bl.a. til fabriksarbejdet. De skal hjælpe os med at generalisere og operationalisere den viden, vi udvikler, så den kommer hele erhvervsskolesektoren til gode.

 

Sporene udbygges hele tiden

Arbejdet i CIU er ’work in progress’. Sporene udbygges kontinuerligt, så vi får et finmasket landsdækkende net, der kan samle relevant viden på området, og – ikke mindst – så CIU kan blive et centralt mødested for alle med interesse i området. Her tænker vi først og fremmest på erhvervsskolernes lærere og ledere, men CIU’s målgruppe er langt bredere – fra arbejdsmarkedets parter, der repræsenterer praktikvirksomhederne og det erhvervsliv, der skal aftage de færdiguddannede svende, til forskerne, der er optagede af at undersøge og forbedre de digitale muligheder. Sidst, men ikke mindst, skal vi holde tæt forbindelse til de øvrige videnscentre, der er sat i verden med samme formål som os: At være med til at sikre, at de danske erhvervsuddannelser er klar til den teknologiske udvikling og til at matche de kompetencer, der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.