I kan allerede nu tilmelde jer vores næste runde af LF-forløb, hvor lærere, ledere, elever og forskere samarbejder om at udvikle skolernes it-didaktiske praksis med afsæt i en konkret problemstilling. Formålet er i fællesskab at udvikle løsninger, der kan anvendes direkte i skolernes hverdag – til gavn for elevernes læring. I det nye år har vi fokus på fire nye og spændende temaer.

HUSK: Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage. I er velkomne til at tilmelde flere ansatte til én Learning Factory eller flere forskellige Learning Factories. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. Der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet end de frikøbte timer.

Læs mere om de forskellige LF-forløb herunder eller bliv klogere på Learning Factory-begrebet her.


 

LF 6: Visuel guidning gennem AR

Mange elever har brug for en høj grad af visuel understøtning, når de skal udføre opgaver. Hvordan kan vi i undervisningen blive endnu bedre til at visualisere de ting, der arbejdes med? Augmented reality (AR) skaber nye muligheder for at visualisere og konkretisere emner ved at lægge et virtuelt lag på den fysiske virkelighed –  og det kan i højere grad komme elever til gavn, der har svært ved det skriftlige. Formålet med Learning Factory 6 er, at undersøge hvordan man i uddannelsesregi kan arbejde med et område som AR, og hvad kan det bidrage med som traditionelle metoder ikke kan? Disse spørgsmål og mange flere vil vi undersøge i denne Learning Factory.

Forløbet har fire mødedage: 26. februar, 28. april, 16. september og 12. november 2020.


 

LF 7: Uddannelseslederen i krydspres – mellem didaktisk udvikling og daglig drift 

Mellemlederen/uddannelseslederen er som nærmeste leder for underviserne en nøgleperson i forhold til udviklingen af det it-didaktiske kompetence-niveau på skolen. Men den daglige drift stiller store krav i en travl hverdag, hvor der sjældent levnes tid til didaktisk refleksion og fordybelse. I denne Learning Factory vil vi således undersøge, hvilke problemer en leder møder i forbindelse med at it-kompetenceudvikle sine medarbejdere. Dernæst udvikler vi i fællesskab konkrete, praksisnære løsninger – samtidig med at den enkelte leder bliver opkvalificeret og it-didaktisk inspireret i et netværk af andre ledere. 

Forløbet har fire mødedage: 27. februar, 30. april, 17. september og 11. november 2020. 


 

LF 8: Udvikling af en digital strategi eller sigtepunkter. Hvorfor og hvordan? 

Med afsæt i STILs spørgeskemaundersøgelse fra april om status på skolernes digitale strategier, gennemfører CIU en webinarrække om digital strategiudvikling. Her fremlægger fem ledere deres erfaringer med udvikling af og implementering af en digital strategi. Ledernes praksisnære erfaringer vil blandt andet indgå i Learning Factory 8, hvor vi i et fortroligt fællesskab indledningsvist stiller skarpt på hvorfor, hvordan og i hvilket omfang en skole skal have en digital strategi? Vi indkredser de relevante problemstillinger, der uvægerligt melder sig, hvorefter den enkelte skole får rum, sparring og feedback til at udvikle og formulere sin egen digitale strategi eller sigtepunkter. 

Forløbet har fire mødedage: 10. marts, 5. maj, 23. september og 26. november 2020.


 

LF 9: Navigation i en jungle af digitale værktøjer  

Der findes overvældende mange digitale værktøjer, som henvender sig til brug i undervisningen. Det kan være svært at finde ud af, hvilke værktøjer der er mest brugbare til ens specifikke behov, og hvordan det økonomisk bedst kan betale sig. I denne Learning Factory vil vi danne os et overblik over, hvilke nuværende it-værktøjer vi finder bedst til de forskellige undervisningsområder. Vi vil udarbejde en form for digital værktøjskasse med anbefalinger og guides til de enkelte programmer, så de bliver tilgængelige for alle deltagere. Man har mulighed for at gå i dybden med forskellige it-værktøjer, og vi etablerer et fælles netværk, hvor der kan ydes fælles support og udveksling af erfaringer.

Forløbet har fire mødedage: 11. marts, 19. maj, 24. september og 25. november 2020.

LF

Yderligere info
Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 22 75 97 58