Fokus i centrets arbejde er digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelserne

Centrets arbejde

Videnscenter for anvendelse af it i undervisningen i erhvervsuddannelserne (CIU), er nu for alvor klar til at komme i gang med arbejdet med at indsamle, analysere og udbrede allerede eksisterende viden på området samt være med til at udvikle ny viden. Dette arbejde skal ske i et  samarbejde med erhvervsskolerne rundt om i Danmark og en række forskningsmiljøer på universiteter og professionshøjskoler.

CIU er placeret fysisk på Tietgenskolen, der er værtsskole for centret, men skal i sit virke samarbejde med alle erhvervsuddannelser i Danmark. Styrelsen for it og læring er opdragsgiver for CIU, og for at sikre at alle parter høres i og omkring centrets arbejde har STIL nedsat en referencegruppe bestående af arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolernes organisationer samt en række andre aktører.

Som nærmeste sparringspartner til centerchefen i CIU er der udpeget en centerstyrelse for CIU som skal bistå med at prioritere opgaver og indsatsområder som CIU skal arbejde med. I Centerstyrelsen sidder tre repræsentanter fra forskellige forskningsmiljøer og syv repræsentanter fra erhvervsskolerne, således at alle hovedindgange  er repræsenteret. Fokus i centrets arbejde er digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelserne og især de pædagogisk og didaktiske overvejelser, der skal ske i forbindelse med at implementere digitale løsninger – digitale løsninger som overordnet set skal sikre eleverne bedre undervisning og læring.