Spændende webinarer!

Webinarmøderække om digital strategiudvikling

En vigtig forudsætning for en meningsfuld implementering og anvendelse af pædagogisk it, er at den enkelte skole har udviklet en digital strategi eller i hvert fald har forholdt sig kvalificeret og sammenhængende til nogle af de spørgsmål som digitaliseringen aktualiserer.
Styrelsen for It og Læring har for nylig gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 52% af skolerne svarer, at de har en digital strategi eller digitale strategiske sigtepunkter.  32 % svarer, at de er i gang med at udarbejde en digital strategi. CIU vil gerne understøtte dette vigtige, og også komplekse arbejde, og inviterer derfor til en webinarrække, hvor en række ledere fra skoler, der allerede har fomuleret en digital strategi, deler ud af deres erfaringer. Det overordnede mål med webinarrækken er således videndeling om skolernes forskellige processer og resultater i arbejdet med at formulere en digital strategi. Intentionen er ikke primært, at de deltagende skoler udvikler deres egen strategi undervejs, men at få indkredset hvilke spørgsmål, der er nødvendige at forholde sig til i forbindelse formulering af en digital strategi.

Webinarrækken består af i alt 5 virtuelle mødegange a 45 minutter med oplæg fra ledere fra udvalgte skoler samt mulighed for spørgsmål og debat. Selvom første webinar er veloverstået, kan I stadig tilmelde jer de resterende gange ved at sende en mail til post@ciuud.dk

Webinar 1: 3. september kl. 15.00-15.45: Hvorfor skal en erhvervsskole have en digital strategi? Øget digitalisering som en naturlig udvikling af både kvalitet og didaktik.  V/Morten Emborg, direktør, TEC

Webinar 2: 2.oktober kl. 15.00-15.45: Digitalisering i og af fagene. Hvori består forskellen og hvad er det didaktiske potentiale? V/ Carsten Schmidt, udviklingschef, Hansenberg

Webinar 3: 31.oktober. Kl. 15.00-15.45Tietgens rejse mod koncepter, Canvas og formater for læringsstøtte. Om strategi, ledelse, involvering, beslutninger og handlinger v/ Erik Schou, ressourcechef, Tietgen

Webinar 4: 19.november kl.15.00-15.45: Videndeling som en del af skolens digitale strategi. v/ Anne Mette Vind, direktør, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

Webinar 5: 11. december kl. 15.00-15.45: Lederens rolle i implementering af strategien. v/ Olaf Rye, direktør, Rybners.