CIU’s forskere er med til at udvikle og forankre praksis

Når CIU har valgt at satse på Learning Factories som organiserende princip, så er det ikke kun fordi det lyder smart. Det er også fordi vi tror på, at det kan være med til at skabe en fælles infrastruktur for vidensdeling og udvikling af de gode praksisser for anvendelse af it i undervisningen ude på skolerne.

Learning factories metoden er baseret på aktionslæring og aktionsforskning, hvis formål kan beskrives som at handle rettidigt i nutiden på en måde, så fortidige mønstre transformeres til fremtidige muligheder*. Helt konkret betyder det, at vi ønsker at udvikle og styrke fremtidige praksisser omkring anvendelse af it i undervisningen, ved at undersøge og lære fra tidligere erfaringer. Denne oversættelse og tilpasning finder sted i de forskellige Learning Factories, hvor processerne vil blive faciliteret af vores konsulenter samt de tilknyttede forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

I aktionsforskning er forskerens rolle anderledes end i traditionel forskning, hvor forskeren primært indtager rollen som observatør og fortolker af de processer, der finder sted. I vores Learning factories vil forskerne dels observere, interviewe, indsamle elev/lærer producerede produkter mm.; men de vil også være med til at facilitere forskellige forløb som fx masterclasses, workshops, fremtidsværksteder og aktionslæringsforløb. Forskerne indtager dermed en dobbelt rolle som observatør og facilitator.

Forskerne er dog ikke med til at beslutte hvilke Learning Factories, der skal oprettes. Det er en opgave for jer ude på skolerne i samarbejde med centerledelsen. Forskerne er med til at tilpasse Learning Factory konceptet til en dansk kontekst, og til de konkrete behov, der viser sig i sektoren. Sideløbende med arbejdet i vores Learning Factories omsætter og analyserer forskerne den producerede viden, som så bliver delt med resten af sektoren og forankret i forskningslitteraturen. Følgeforskningen bliver dermed en måde at formidle den lokale viden i en større kontekst og sikre, at den producerede viden og de mange erfaringer ikke forsvinder.

Det betyder også, at vores forskere arbejder i forskellige tempi. I nogle perioder er de meget på gulvet i de forskellige Learning Factories, mens de i andre perioder er på universitetet, ved deres skrivebord og til konferencer og seminarer rundt om i landet.

De tilknyttede forskere er professor Helle Mathiasen og post.doc Katrine Lindvig fra Københavns Universitet samt Lektor Jens Jørgen Hansen og videnskabelig assistent Amina Karim fra Syddansk Universitet.

 

*Efter Chandler og Torbert i: Duus et al. (2012) Aktionsforskning, en grundbog, Samfundslitteratur