CIU på tur rundt i landet

CIU on Tour

CIU har en stor ambition om at nå rundt i landet og besøge så mange erhvervsskoler som muligt. Vi vil gerne ud og hilse på, præsentere vores center og blive klogere på hvordan IT anvendes i undervisningen på de forskellige skoler. Udover dette vil vi gerne høre om forskellige brændende platforme i forhold til IT samt hvilke indsatsområder i forhold til IT der er gang i på skolerne.  

Vi vil løbende sende mails ud hvor vi vil foreslå dato for besøg, men I er også meget velkomne til at invitere os.  

Vi vil også gerne høre fra jerhvis jeres skoler har projekter i gang om virtual/augmented reality eller videndeling på tværs af skoler, da dette er temaer for det kommende skoleårs Learning Factories. 

Vi glæder os til at se jer.