Referencegruppe & Centerstyrelse

Referencegruppe & Centerstyrelse for CIU

Medlemmer af referencegruppen for CIU

Formand:

 • Finn Togo, Kontorchef i Styrelsen for It og Læring

 

Medlemmer:

 • Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Morten Smistrup, Uddannelsespolitisk konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Rasmus Enemark, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Michael Esmann, Direktør for Danske SOSU-skoler. Repræsentant for lederforeningerne
 • Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Repræsentant for bestyrelsesforeningerne
 • Jesper McCandless, Underviser og medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Repræsentant for lærerorganisationerne
 • Sarah Siddique, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Repræsentant for elevorganisationerne
 • Niels Henrik Helms, konstitueret leder for Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Udpeget af Danske Professionshøjskoler

 

Suppleanter

 • Jeppe Rosengaard Poulsen, Formand for Danske SOSU-skoler. Suppleant for Michael Esmann
 • Stine Sund Hald, specialkonsulent i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Suppleant for Lars Kunov
 • Jan Bauditz, Uddannelsespolitisk konsulent i Danmarks Lærerforening. Suppleant for Jesper McCandless
 • Martin Flindt Nielsen, Næstformand for Erhvervsskolernes Elevorganisation. Suppleant for Sarah Siddique

Jacob-Steen Madsen, Chef for Digitalisering og Læring på UCL. Suppleant for Niels Henrik Helms

 

Centerstyrelsens sammensætning

Helle Mathiasen, professor KU

Jens Jørgen Hansen, Lektor ph.d. SDU

Torben Lindegaard Hansen, udviklingschef UCL

Erik Schou, ressourcechef Tietgen

Carsten U. Eriksen, direktør Tønder Handelsskole

Mette Tram Pedersen, vicedirektør SDE

Søren Vikkelsø, direktør CELF

Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest

Jeppe Poulsen, direktør SOSU H

Jens Munk Kruse, forstander Dalum Landbrugsskole