Axel Hoppe, CIU
Annette Vilhelmsen, Tietgen
Åbningskonferencen
Finn Togo, STIL

CIU Åbningskonference

Konferencen blev skudt godt i gang med inspirerende og informative åbningstaler af henholdsvis Annette Vilhelmsen (direktør, Tietgen) og Axel Hoppe (centerchef, CIU) samt Finn Togo, STIL.

Alt i alt var det en meget vellykket åbningskonference, der blev afviklet som en aktiv rundbordssamtale med mange gode og nuancerede input af et veloplagt ekspertpanel, der havde stærkt fokus på digitalisering, undervisning og didaktik.

En stor tak til panelet:

Helle Mathiasen, professor KU, Institut for naturfagenes didaktik

Niels Henrik Helms, Docent KP, NCE

Marianne Riis, Chefkonsulent EVA

Michael Lund-Larsen, Centerchef eVidenCenter

Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef DI

Morten Smistrup, Uddannelsespolitisk konsulent FH

Jeppe Poulsen, Direktør SOSUNYK & Formand Danske SOSU Skoler

Gry Søegaard, Uddannelsespolitisk konsulent, Uddannelsesforbundet.

Spændende visioner om endnu bedre erhvervsuddannelser prægede de engagerede debatter på CIUs første konference. 
Et bredt udvalg af ledere, forskere og repræsentanter fra de forskellige udvalg og organisationer argumenterede for, at videndeling om anvendelse af it i undervisningen er afgørende i forhold til de store udfordringer som erhvervsskolerne står overfor. Som Annette Vilhelmsen, direktør for Tietgen, understregede i åbningstalen, bliver viden bliver først til viden, når vi giver den til hinanden!  

I samme ånd understregede Finn Togo, STIL, at Danmark er for lille til ikke at dele de gode ideer, og at en af CIUs fornemste opgaver er at få en delingskultur til at blomstre blandt skolerne. 

Samtidig med, at der blev udtrykt håb om, at it kan bidrage til blandt andet at koble teori og praksis, de to erfaringsverdener som præger erhvervsuddannelserne, blev der dog også manet til besindighed: It skal altid kun være et middel til at nå de mål, vi allerede har med vores skoler. 

Vi vil i CIU gøre vores allerbedste for at balancere mellem en kritisk og konstruktiv tilgang til it i undervisningen, og vi glæder os til at gøre det på mange forskellige måder, heriblandt vores Learning Factories, der åbner til september. 

Som centerleder Axel Hoppe afslutningsvist udtrykte det, er der mange forventninger til centret, og de kan kun kan indfries gennem samarbejde.  Vi glæder os derfor til i fællesskab at løfte den vigtige opgave med at udvikle stærke, moderne erhvervsuddannelser, som er vejen ind på arbejdsmarkedet og giver adgang til at deltage i vores demokratiske samfund.

Der blev optaget podcasts under konferencen, så alle interesserede der var forhindret i at deltage alligevel kan få indblik i konferencen. Og deltagere har mulighed for at genlytte den. Tryk på Podcast her under for at høre det.

Til sidst vil vi også takke for den store tilslutning til vores åbningskonference og det glæder os, at så mange har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.