Hvad er CIU?

CIU er et nationalt videnscenter med det formål at understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med hensigtsmæssig brug af it i undervisningen, der overordnet set skal sikre eleverne endnu bedre undervisning og læring på erhvervsuddannelserne.

Hvad er CIU – Center for it i undervisningen?

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte aftalekredsen at oprette en række videnscentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter.

De ni første centre er fagspecifikke og tilsammen dækker de alle hovedområderne og støtter inddragelsen af erhvervenes digitalisering i uddannelserne. Som et supplement hertil arbejder CIU, på tværs af fagområderne og fokuserer på anvendelsen af it i selve undervisningen – altså på it som pædagogisk og didaktisk hjælpemiddel.

CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden. Det sidste gør vi bl.a. ved at deltage i forskellige projekter og ikke mindst sammen med deltagere i vores Learning Factories.

Vi har fokus på didaktik og arbejder efter mottoet: “Ikke nødvendigvis mere it, men bedre brug af it. Målet er gennem hensigtsmæssig brug af pædagogisk it at sikre eleverne endnu bedre læring på EUD.

 

Hvad kan du bruge CIU til?

Har du tilknytning til en erhvervsskole, som underviser, leder eller konsulent, og har du lyst til at arbejde med pædagogiske og didaktiske udfordringer i et digitalt perspektiv? Så tilbyder vi blandt andet:

Learning Factories: Her trækker vi i arbejdstøjet sammen med forskere og praktikere og producerer ny viden og konkrete løsningsforslag på problemstillinger fra deltagernes egne skoler. Det kan fx være problemstillinger som frafald, visualisering af teori eller overgangen mellem skole og praktik.

Netværk: Uanset om du er underviser, konsulent, leder eller direktør på en erhvervsskole, så har CIU et netværk til dig. Formålet med netværkene er at skabe erfaringsudveksling, inspiration samt løbende opkvalificering og gennem videndeling på tværs af skoler skabe nye løsninger på fælles udfordringer.

Men herudover har vi fokus på de enkelte skoler og målretter gerne en aktivitet mod netop din skole. Det kan være i form af en mini-Learning Factory, oplæg eller workshop. Vi fortæller også meget gerne om konkrete praksiseksempler fra din skole.

…og meget mere!  Få det fulde overblik over vores aktiviteter herunder.

Vores fulde navn er Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne, men kaldes i daglig tale for CIU eller Center for it i undervisningen. Vi har base i Odense på Tietgenskolen og er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Følg med i vores nyhedsbrev og på sociale medier for at holde dig opdateret.

Følg CIU på LinkedInFølg CIU på Facebook Følg CIU på Twitter

tilmeld nyhedsvbrev

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *