Åbningskonference CIU - Center for it i undervisningen

Nyt videnscenter skal udvikle it i undervisningen - åbningskonference d. 24. april 2019

Center for anvendelsen af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) er nu etableret – leder, konsulenter og de tilknyttede forskere er klar til at trække i arbejdstøjet for at indsamle eksisterende viden om anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne samt videreudvikling heraf.

Dette arbejde skal ske til gavn for elever, lærere, ledelse og bestyrelser på erhvervsskolerne i Danmark i deres bestræbelser på, at elever i erhvervsuddannelserne opnår større læring gennem god anvendelse af it i undervisningen og bliver fortrolige med de digitale aspekter af deres uddannelse og branche.

CIU vil med åbningskonference sætte fokus på centerets overordnede opgave, som er at sætte fokus på den gode og hensigtsmæssige anvendelse af it i undervisningen, hvor de didaktiske og pædagogiske overvejelser spiller en central rolle. Derfor vil åbningskonferencen afvikles som en rundbordssamtale mellem en række eksperter, der har fokus på digitalisering, undervisning og didaktik.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *