Partnerskoler

Videnscenter for Automation og Robotteknologi blev udpeget af Undervisningsministeriet i oktober 2017, og er etableret som et konsortium mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, EUC Syd og Syddansk Erhvervsskole. Videnscentret bidrager til robotbranchens økosystem.