Hvem er Videnscenteret

Videnscenter for Automation og Robotteknologi åbner ikke bare dørene for elever med tekniske fingre, men tager også imod det lokale erhvervsliv, der får adgang til udstyret, når nyt skal testes i et teknologisk miljø.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) blev etableret tilbage i 2017 og Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt bevilling til videreførelse til og med 2024.  Videnscentret har adresse på Syddansk Erhvervsskole i Odense og er organisatorisk forankret i et konsortium bestående af Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i Herning, EUC Syd i Sønderborg og Syddansk Erhvervsskole. Der investeres løbende i højteknologisk udstyr for at skabe en metropol inden for den teknologiske udvikling og for at sikre prestige inden for erhvervsuddannelserne.

Bæredygtighed og grøn omstilling
Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling og vores fokus er på, at indsamle data og formidle viden til underviserne på erhvervsuddannelserne. Vi vil blive dygtigere til at undervise eleverne i det mindset som en bæredygtig udvikling kræver. Vores mål er at undervise praktisk og anvendelsesorienteret, når det gælder grøn omstilling. Det betyder også at bæredygtighed tankes ind som en naturlighed del, når materialer, metoder og løsninger vælges.

Målgrupperne for arbejdet i videnscentret er:

  • Faglærere på erhvervsuddannelser
  • Elever både på erhvervsskoler og i grundskolen
  • Uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Kontakt

Leif Keller ElsborgVidenscenterchef51314795lke@eucsyd.dk