Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) åbner dørene for elever og lærlinge med tekniske fingre, men de tager også imod det lokale erhvervsliv – der får adgang til udstyr, når nyt skal testes i et teknologisk miljø.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) er etableret som et konsortium bestående af Syddansk Erhvervsskole i Odense, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i Herning og EUC Syd i Sønderborg. Videnscentret har eksisteret siden 2017 og Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt bevilling til og med 2024.  Målet er med højteknologisk udstyr at skabe en metropol inden for den teknologiske udvikling og at være med til at sikre prestige inden for erhvervsuddannelserne.

Bæredygtighed og grøn omstilling
Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling, hvor vores fokus er på, at indsamle data og formidle viden til faglærerne på erhvervsuddannelserne. Vi vil blive dygtigere til at undervise eleverne i det mindset som en bæredygtig udvikling kræver. Vores mål er at undervise praksisnært og anvendelsesorienteret, når det gælder grøn omstilling. Det betyder også at bæredygtighed tænkes ind som en naturlig del, når materialer, metoder og løsninger vælges.

Målgrupperne for arbejdet i videnscentret er:

  • Faglærere på erhvervsuddannelser
  • Elever og lærlinge både på erhvervsskoler og i grundskolen
  • Uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Se FILM: Kom rundt til alle som er en del af Videnscentret.
Videnscentret bidrager som sparringspartner, hvis faglærerne på erhvervsuddannelserne har spørgsmål i forhold til automation og robotteknologi. Vi udvikler ligeledes forløb, som giver elever og lærlinge mulighed for, at deltage i den grønne omstilling.

Vi er bl.a. sat i verden for at hjælpe erhvervsskoler med at implementere ny viden og udstyr i deres undervisning. Som regel har de ikke tid til at sætte sig ind i alt det nye. Vi undersøger ny teknologi og får klædt elever og lærlinge på til fremtidens arbejdsmarked.

Videnscentrets kompetencer er spredt ud over de 3 partnerskoler, Syddansk Erhvervsskole, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og EUC Syd. På nogle punkter komplimenterer vi hinanden, og på andre punkter er vi mere specialiseret på den enkelte skole. Kompetencerne hos de forskellige skoler kan du finde herunder:

Syddansk Erhvervsskole:

  • Virtual Reality (VR)
  • Droner

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier:

  • 3D Design
  • 3D Print

EUC Syd:

  • Robotteknologi
  • Automation

Synes du det lyder spændende, eller vil du gerne høre endnu mere om det, så tøv ikke med at kontakt til os.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

 

Leif Keller Elsborg

Kontakt

Leif Keller Elsborg
Videnscenterchef
Søren Abildgaard

Kontakt

Søren Abildgaard
Konsulent