Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser

Teknologi, Byggeri og Transport

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen

Smedeuddannelsen

Elektrikeruddannelsen

Vis mere
Automation & Robotteknologi (Syd)

Dette er en grundlæggende introduktion til roller og ansvar i en projektorganisation.

Beskrivelse

For at undgå at have en organisation som modarbejder sig selv, er det nødvendigt i projektforløb at, fra starten af, fastlægge hvem der gør hvad, og har ansvar for hvad.
Hvis ansvaret ikke er fastlagt kan man risikere at kunden ikke ved hvem han skal gå til, der er opgaver som bliver tabt eller ikke fuldt op på, der kan uddeles modstridende opgaver, man kan risikere at opgaverne ikke bliver udført i rette rækkefølge/til tiden, og så videre…

Læringsmål

  • Forstå fordele ved at fastlægge roller og ansvar i en projektorganisation

Materialet er blevet downloadet af 24 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.