Praksisnære læringsmiljøer

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

5 timer 30 minutter

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Syd)

Få pirret alle sanserne, når avancerede elektriske systemer, automatisering og robotteknologi skaber nye forståelse for eleverne på 6. årgang i deres fag Natur & Teknologi.

Dette forløb er blevet downloadet af 10 brugere.

Læringsmål

  • Undersøgelse: Eleven kan udvikle enkle produkter. (robotprogram)
  • Modellering: Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.
  • Kommunikation: Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber indenfor robotteknologien.

Beskrivelse

Eleverne kan komme helt tæt på færdigheds- og vidensmålene indenfor teknologi og ressourcer med undersøgelse, modellering og kommunikation. I løbet af en skoledag lærer de fx at forstå tekniske manualer, lave robotprogrammering til at løse mindre automationsopgaver og at forholde sig til samfundets udvikling ved udbredelse af robotteknologi.

Eleverne skal i grupper af 2 løse en række automationsopgaver ved brug af robotter. Det giver eleverne mulighed for at omsætte deres viden fra Natur & Teknologi i relation til at:

● Læse og forstå en teknisk manual og efterfølgende træffe beslutninger om fremgangsmåde.
● Undersøge og analysere en problemstilling og deraf.
● Lave mindre robotprogrammer til at løse mindre automationsopgaver.
● Forholde sig til samfundets udvikling ved udbredelse af robotteknologi.
● Redegøre for, hvilke beslutninger der blev taget i løbet af opgaven.

Opgaverne er med til at give eleverne indsigt i den teknologiske udvikling inden for automationsteknologi og give dem indblik i, hvad det kommer til at betyde for vores samfund som helhed.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.