Målgruppe

Hovedforløb

EUX

AMU

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

21 timer 00 minutter

Uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Syd)

Beskrivelse

Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte, service- og vedligeholdelsespersonale der arbejder eller ønsker at arbejde med grøn service og vedligehold på automatiske anlæg, hvor viden om forbrug og optimering er en forudsætning for grøn omstilling i produktionsvirksomheder.

Du opnår på kurset grundlæggende færdigheder til at beregne elforbrug på automatiske anlæg. Du bliver præsenteret for løsningsmuligheder for at opnå besparelser i de daglige driftsomkostninger på el og pneumatiske anlæg og installationer samt opmærksomhedspunkter omkring service og vedligehold.

Du opnår på kurset grundlæggende færdigheder til at vurdere energiforbrug på hydrauliske anlæg, samt mulige løsninger for energibesparelser. Du bliver præsenteret for løsninger til forbedring af levetid og driftssikkerhed for hydrauliske anlæg, herunder overvågning af anlæggets tilstand, målt ved hjælp af olie prøver.

Grundlæggende viden om elektriske vekselstrømskredsløb

Beregning på vekselstrømskredsløb med ohms lov og effektloven

Komponent lære

Multimeter lære

Frekvensomformere

LED belysning

Materialevalg herunder ”Greenwashing”

Tilstandsbaseret vedligehold

Vedligeholdelsesformer

Komponent forståelse

Daglig vedligehold af luft anlæg

Grundlæggende viden om hydrauliske anlæg

Beregning på hydrauliske anlæg i forhold til tryk, flov, kraft og energiforbrug

Komponentlære

Udtagning af olieprøver og hvad kan vi lære af dem

Vedligeholdelsesformer

 

Forløbsplan:

Dag 1:

Præsentation af lærer

 

Sikkerhedsprocedure for skolen

 

Kort gåtur: Vise evakueringsplads, hjertestarter og toiletter

 

Gennemgang af læringsmål. (Bilag 1). Det er vigtigt at alle forstår læringsmålene

 

Gennemgang af forløbsplan.

Elever går sammen 2 og 2. Interviewer hinanden. Fortæller resten af klassen om hinanden. Der skal svares på, hvilke forventninger eleven har til kurset, erhvervserfaring og hvorfor man er på kurset. Ellers har alt interesse, så vi lærer hinanden lidt at kende

 

Gennemgang dagens program:

 

PPT El-begreber AMU: (Bilag 2)

 

Grundlæggende gennemgang af:                                                                    Ref. til PowerPoint:

Elektrisk sikkerhed                                                                                                     side 2-3

Generelle EL-Begreber                                                                                                side 4-16

Præfixer                                                                                                                       side 17

Opsummering                                                                                                           side 18

Udlevere ohms lov hjul. (Bilag 3).

Skriftlig Opgave (Bilag 4).                        (Strøm, spænding, modstand & effekt)   side 19

Elever på skift. Løsningsgennemgang på tavlen. (Strøm, spænding, modstand & effekt)

Ohms lov & effektloven                                                                                               side 20

Multimeter-forståelse                                                                                                side 30-36

Øvelse: måling med Multimeter og tangamperemeter på motorer (Bilag 5.1 og 5.2) (Strøm, AC/DC-spænding, Gennemgang & Modstand)

Oplæg og Øvelse. Frekvensomformer. (Bilag 6.1, 6.2 og 6,3)

Oplæg og beregningseksempel vekselstrømsteori, cos Φ og fællesregulativet (Bilag 7 og 8)

 

 

 

 

Dag 2:

Dagens humørtal 1-10

Kort runde. Dagen i går. Hvad var svært? Hvad kunne vi have gjort bedre?

Gennemgang dagens program

Oplæg, beregning og øvelse LED belysning, standby strøm og materialevalg (Bilag-9.1 og 9.2)

Præsentation af overvågning af automatiske anlæg for minimering af driftsstop (Bilag-10)

 De 5 vedligeholdelsesformer (Bilag-11 LEAN)

Pneumatik:

Gennemgang af luftens muligheder og besparelse i daglig drift (bilag 12-13-14-15-16-17)

 

Dag 3:

Dagens humørtal 1-10

Kort runde. Dagen i går. Hvad var svært? Hvad kunne vi have gjort bedre?

Gennemgang dagens program.

Oplæg hydraulik

Grundlæggende hydraulik

Beregning på hydrauliske anlæg – Beregningsopgave

Den rigtige olie, – viskocitet / temperatur og type

Levetidsforlængelse og øget driftssikkerhed ved ”ren” olie: – PowerPoint: Hvordan bruger vi olie? (CJC)

Olieprøver: Hvad kan vi læse ud af dem: – PowerPoint: Forurening af olie (CJC)

Energioptimering på hydrauliske anlæg

Læringsmål

  • Kan udføre beregninger og målinger med multimeter på vekselstrømskredsløb og elmotorer
  • Har viden om fællesregulativets krav til faseforskydningsvinkel/effektfaktoren cos Φ
  • Tilslutte frekvensomformer med henblik på at nedsætte motorens elforbrug og højne levetiden
  • Kan om koble til LED belysning og beregne besparelser heraf
  • Kan foretage det miljørigtige og grønne materialevalg og gennemskue begrebet ”Greenwashing”
  • Har viden om nyeste teknologi indenfor overvågning af automatiske anlæg i samspil med vedligeholdelsesplan
  • Har viden om de 5 vedligeholdelsesformer og sparetips til forbedring på luftanlæg
  • Har kendskab til systematisk vedligeholdelse af hydraulikanlæg

Forløbet består af disse underforløb: