Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

148 timer

Uddannelse

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Syd)

Version 7 - august 2019

Beskrivelse

 1. Eleven kan selvstændigt, programmere, indkøre og montere
  styringer og reguleringer indeholdende elektromekaniske,
  elektroniske og programmerbart udstyr (PLC).
 2. Eleven kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage
  fejlfinding, reparation og vedligeholdelse.
 3. Eleven kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og
  hydraulikpumper.
 4. Eleven kan foretage fejlfinding, service og vedligehold på styringer
  og reguleringer af automatiske anlæg.
 5. Eleven kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer,
  transmittere og konvertere samt udføre indkøring og justering af
  disse.
 6. Eleven kan anvende visionssystemer med optisk udstyr til
  kvalitetssikring af processer.
 7. Eleven kan foretage montering og programmering af
  operatørpaneler og grafiske brugerflader.
 8. Eleven kan opbygge, optimere og indkøre en reguleringssløjfe ved
  anvendelse af en PID-regulator.
 9. Eleven kan redegøre for og opbygge sikkerhedssystemer på
  automatiske anlæg, herunder nødstop og safe-plc m.m.
 10. Eleven har kendskab til og kan anvende step- og servomotorer
  samt programmerbare motorstyringer.
 11. Eleven har kendskab til IoT teknologi anvendt på automatiske
  maskiner.
 12. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
  kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 13. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
  standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant
  informationssøgning.
 14. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
  samarbejdspartnere og brugere.
 15. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst
  mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Vejledende praktikmål

 1. Eleven kan foretage projektering, programmering, indkøring og montering
  af styringer og reguleringer samt grafiske brugerflader.
 2. Eleven kan vejlede brugeren om anlæggets brug og vedligehold.
 3. Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden
  relevant dokumentation i forhold til modulet.
 4. Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.

Læringsmål