I Videnscentret arbejder vi med Grøn Viden i Praksis

Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling, hvor vores fokus er på, at indsamle data og formidle viden til faglærerne på erhvervsuddannelserne.

Vi vil blive dygtigere til at undervise elever og lærlinge i det mindset som en bæredygtig udvikling kræver. Samtidig med at vi videreuddanner faglærere, så de er klædt på til at agere og undervise i den grønne omstilling.

Vores mål er at undervise praksisnært og anvendelsesorienteret.

Det betyder også at bæredygtighed tænkes ind som en naturlig del, når materialer, metoder og løsninger vælges.

Nedenfor kan du noget af det materiale vi har udgivet i forbindelse med projekter i bæredygtighed og grøn omstilling – det øvrige kan findes under nyheder, undervisningsmateriale og aktiviteter.