Dato / Tid

13. november 2024

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

SDE Odense

Eleverne lærer at flyve med drone, samt får en forståelse hvordan en drone opfører sig i forskellige situationer samt hvilke regler der er for at flyve med en drone.

Eleverne får undervisning om sikkerhed ved droneflyvning, sikkerhedsafstande, flyvehøjder, dronekort, lufttrafik osv.
Vejret har også en stor indflydelse på droner, og der vil være undervisning i hvordan man skal agere under danske forhold.

På grund af de etiske problematikker ved droneflyvning, og de kameraer der er på dem, vil elever også få en introduktion til lovgivning, og god skik ved brug af droner.
Uddannelsesforløbet giver kompetence til at tage dronecertifikat A1/A3 før flyvningen påbegyndes.

Droner bruges til at erstatte manuelle arbejdsopgaver fx i forbindelse med:
• Inspektion
• Termofotografering
• Overvågning
• Opsamling af data
• Levering
• Værktøjsapplikationer

Billeder fra dronekursus A1/A3 på CELF
Billeder fra dronekursus A1/A3 på CELF
Leif Keller Elsborg

Har du spørgsmål?

Leif Keller Elsborg
Videnscenterchef