Dato / Tid

21. februar 2023 - 22. december 2023

Kl. 0:00 - 0:00

Sted

Herningsholm Erhvervsskole - eller på jeres skole.

Kurser til fremtidens faglærte.

Additive manufacturing (AM) – teknologien – 3D print og 3D scanning er i rivende udvikling.

Dagligt ses innovative eksempler på nye designs, nye produkter og produktionsløsninger baseret på AM – teknologier.

AM-teknologierne åbner konstant helt nye muligheder i forhold til design og konstruktion af produkter. Med anvendelse af AM – teknologierne kan der printes geometrier og detaljer, som tidligere har været vanskelige eller helt umulige at fremstille med traditionelle fremstillingsmetoder.

Intro til fremtidens AM-teknologier. Fremtidens teknologier til fremtidens faglærte.

Giv jeres EUD-elever en unik mulighed for at stifte bekendtskab med AM- teknologier 3D print eller 3D scanning.

For eleven

3D print eller 3D scanningskurser.

I øjenhøjde og ”hands on” introduceres eleverne for Additive manufacturing med fokus på 3D print eller 3D scanning.

 • 3D print: Eleverne får kendskab til forskellige printteknologier, printmuligheder og printmaterialer med fokus på metal og plast. Eleverne introduceres til forskellige 3D print designmuligheder, print af prototyper og eksempler på bl.a. print af fiksturer og hjælpeværktøjer.
 • 3D scanning: Eleverne får kendskab til forskellige scanningsteknologier, scanningsmetoder og scanningsudstyr. Eleverne introduceres til, og afprøver, håndscannere og faste scanningsopstillinger. Eleverne prøver at scanne tekniske emner, ligesom de prøver at scanne hinanden fullbody mv.

Et gennemgående tema i kurserne er grøn omstilling og bæredygtighed, hvor AM- teknologierne har et stort potentiale i forhold til, at udvikle fremtidens bæredygtige produkter og produktionsløsninger.

På kurserne arbejder vi med ”fremtidens produkter”. Eleverne bliver introduceret til 3D printprocesserne fra CAD til 3D print.

Bæredygtighed – grøn omstilling og AM-teknologi/3D print

Som nævnt ovenfor har AM-teknologien/3D print et stort potentiale til at blive en væsentlig driver i den grønne omstilling. Ikke blot fordi teknologien rummer en række fordele, som fx. reduceret materialeforbrug, mindre energiforbrug, mindre spild, et mindsket behov for lagervarer og lokal produktion, men også fordi AM-teknologien giver gode muligheder for genbrug af materiale, recycling eller reparation af allerede eksisterende emner.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til elever på GF2 og hovedforløb indenfor en langrække uddannelser men måske især til elever på følgende uddannelser:

 • Industriteknik,
 • Værktøjsmagere,
 • Plastmagere,
 • Smede,
 • Tekniske designere,
 • Elektrikere,
 • Vvs,
 • Automekaniker,
 • Guld- og sølvsmede,
 • Urmagere,
 • Maskinsnedkere,
 • Møbelsnedker,
 • Automatik m.fl.

Varighed

Kurserne har en varighed på ca. 4 timer.

Videnscenteret kommer til jer

VIDENSCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI kommer ud på erhvervsskolerne.

Vores AM – specialister kommer til jer og de medbringer alt udstyr. Det eneste AM-specialisterne har brug for et klasseværelse, lidt strøm, ca. 4 timer og en flok AM-interesserede elever.

– vil I inspirere og give jeres elever mere viden om AM-teknologi med fokus på 3D print og 3D scanning kommer vi gerne ud på jeres skole og introducerer EUD eleverne til AM i industriskala.

I er naturligvis også velkomne til at besøge Videnscenteret hos AM Learning Lab Herningsholm.

Book et AM-kursus ON DEMAND.
Book et 3D print- eller 3D scanningskursus ON DEMAND og på et tidspunkt som
passer bedst ind i jeres forløb og årsplan.

Send os en mail med forslag til ønskede kursusdage, og vi vender straks retur med svar.
I er også velkomne til at ringe for at booke et AM-kursus.
Vi booker kurserne efter ”først til mølle”-princippet.

BEMÆRK. Ingen omkostninger for skolen – Pris 0 kr.
VIDENSCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI finansierer kurserne så
derfor er kurserne uden omkostninger for jeres skole.

Ønsker til AM-kurser ud over ovenstående tilbud gennemføres som almindelig
indtægtsdækket virksomhed efter aftale.

Nils-Erik Hedegaard

For booking og spørgsmål kontakt:

Nils-Erik Hedegaard
Specialkonsulent