3D printkursus for elever

Dato / Tid

21. februar 2023 - 22. december 2023

Kl. 0:00 - 0:00

Sted

Herningsholm Erhvervsskole

3D print kursus til EUD-elever - 3D print kompetencer til fremtidens faglærte

AM–teknologien/3D print er i en rivende udvikling.
Dagligt ses innovative eksempler på nye designs, nye produkter og produktionsløsninger baseret på 3D print.

3D print åbner helt nye muligheder i forhold til design og konstruktion af produkter, hvor der kan printes geometrier og detaljer, som tidligere har været vanskelige eller helt umulige at fremstille med traditionelle fremstillingsmetoder.

Giv jeres EUD-elever en unik mulighed for at stifte bekendtskab med 3D print – intro til fremtidens teknologi for fremtidens faglærte.

For eleven
3D printkursus
I øjenhøjde introduceres eleverne for additive manufacturing, eller på godt dansk; 3D print.

Eleverne får kendskab til forskellige printteknologier, printmuligheder og printmaterialer med fokus på metal og plast.

Eleverne ser forskellige designmuligheder, print af prototyper og eksempler på fx. print af fiksturer, hjælpeværktøjer mv.
Vi kigger også på grøn omstilling og
bæredygtighed, hvor 3D print har et stort potentiale i forhold til at udvikle fremtidens bæredygtige produkter og produktionsløsninger.

På printkurset printer vi ”fremtidens emner”. Eleverne bliver introduceret til 3D printprocesserne hands on fra CAD til 3D print, hvor vi printer i plast.

Bæredygtighed – grøn omstilling og AM-teknologi/3D print
Som nævnt ovenfor har AM-teknologien/3D print et stort potentiale til at blive en væsentlig driver i den grønne omstilling. Ikke blot fordi teknologien rummer en række fordele, som fx. reduceret materialeforbrug, mindre energiforbrug, mindre spild, et mindsket behov for lagervarer og lokal produktion, men også fordi AM-teknologien giver gode muligheder for genbrug af
materiale, recycling eller reparation af allerede
eksisterende emner.

Målgruppen
3D printkurset henvender sig primært til elever på GF2 og hovedforløb indenfor en lang række uddannelser men især til elever på følgende uddannelser:

  Industritekniker
  Værktøjsmager
  Plastmager
  Smede
  Teknisk designer
  Elektriker
  VVS
  Automekaniker
  Guld- og sølvsmede
  Urmager
  Maskinsnedker
  Møbelsnedker
  Automatiktekniker

Varighed
Printkurset har en varighed på ca. 4 timer.

Videnscenteret kommer til jer
VIDENSCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI kommer ud på erhvervsskolerne. Vores 3D print specialister kommer til jer og de medbringer alt udstyr. Det eneste 3D specialisterne har brug for et klasseværelse, lidt strøm, ca. 4 timer og en flok 3D print interesserede elever.

SÅ – vil I inspirere og give jeres elever mere viden om 3D print/AM-teknologi kommer vi gerne ud på jeres skole og introducerer EUD eleverne til 3D print i industri skala. I er naturligvis også velkomne til at besøge Videnscenteret hos AM Learning Lab Herningsholm.

NYT NYT – Book et 3D print kursus ON DEMAND
Book et 3D printkursus ON DEMAND og på det tidspunkter som passer bedst ind i jeres forløb og årsplan.
Send os en mail på med forslag til ønskede kursusdage nh@herningsholm.dk. Vi vender straks retur med svar.
I er også velkomne til at ringe for at booke et 3D print kursus på tlf. 25424512

Vi booker kurserne efter ”først til mølle-princippet.
BEMÆRK. Ingen omkostninger for skolen – Pris 0 kr.

VIDENSCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI finansierer kurserne så derfor er kurserne uden omkostninger for jeres skole.
Ønsker til 3D print kurser ud over ovenstående tilbud gennemføres som almindelig Indtægts dækket virksomhed efter aftale.

Har du spørgsmål?

Nils-Erik HedegaardSpecialkonsulent25424512nh@herningsholm.dk