IoT, hvad er det? Og hvorfor er det relevant? 

IoT står for ”Internet of Things”, som er et netværk af fysiske enheder, der er koblet sammen via internettet. Enhederne indeholder bl.a. forskellige sensorer og software, som opsamler og udveksler data, der efterfølgende kan bearbejdes og anvendes til optimering af processer videre frem.

Dette kan bruges ved industrimaskiner, f.eks. i en produktionslinje. Her kan sensorerne opspore fejl og beskadigelser på produkter, som der hurtigt og effektivt kan korrigeres for. Eller det kan også bruges til et estimere holdbarheden på elementer af produktionskæden, så udskiftning af dele kan optimeres. Det kan være på et lager hvor der anvendelses robotteknologi i dele af/eller hele pakkekæden. Her kan sensorerne kobles på lagerhylderne, hvor de registrerer lagerbeholdningen. Hvilket gør at virksomheden hele tiden er opdateret på mængden af tilgængeligt lager – samt hvornår der skal bestilles nyt. Genbestilling af varer kan også automatiseres, så når lagerbeholdningen når en hvis mængde, udløses der automatisk en genbestilling af varen.

IoT er relevant – også for os

Industriens Uddannelser har udgivet rapporten ”Tværgående kompetencebehov som følge af grøn omstilling i industrien”, hvor der bl.a. oplistes hvilke kompetencebehov der vil være i fremtidens industri. En af konklusionerne i rapporten er at fremtidens industrimedarbejder skal have fokus på optimeringspotentialer gennem data, hvilket netop er der hvor IoT kan være en ideel holdspiller.

Vores IoT enhed

I projektet arbejder vi med dataopsamling via en AZ-Envy IoT enhed, fra AZ-Delivery Vertriebs GmbH, som kan måle temperatur, luftfugtighed og gas. Enheden tilsluttes via WIFI, hvor data samles i en cloud, og efterfølgende præsenteres det via PowerBi. Enheden kan f.eks. bruges i et rum hvor der ønskes en bestemt temperatur og luftfugtighed gennem hele døgnet. Den indsamlede data giver indsigt i forholdene i det pågældende rum, om der er udsving der med fordel kan korrigeres, samt hvor/hvornår udsvingene sker.

Netop nu er vi i gang med, at udvikle en dansk manual og vejledning til enheden vi gerne vil bruge i projektet, og det hjælper elever fra Datateknikeruddannelsen os med.
Eleverne har speciale i programmering, og målet er, at udvikle fulde undervisningsforløb til emnet.

Vores IoT enhed

4 videnscentre er gået sammen om projektet

Projektet laves i samarbejde med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) og Videnscenter for Procesteknologi som alle er kommet med deres eget indspark til IoT i industrien.

Møde for de 4 Videnscentre