5 nye forløb fra 5 forskellige uddannelsesretninger

Der er kommet nyt undervisningsmateriale – faktisk hele 5 nye forløb indenfor ligeså mange uddannelsesretninger!

3 forløb har fokus på eksisterende og nyudviklede teknologier i landbruget, men med udspring fra hver deres uddannelsesretning:

  • Landbrugsuddannelsen
  • Elektrikeruddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen

I forløbet vil eleverne få viden omkring eksisterende og nyudviklede teknologier i landbruget, hvor materialet kan tilrettelægges med fokus indenfor et eller flere fagspecifikke interesseområder.

Så har vi 1 nyt forløb til dig der bl.a. underviser i fysik på grundforløb, og ønsker at inddrage fagrelevant grønt materiale i din undervisning. Materialet består af 4 dele, hvor der er fokus på elektrisk fremstilling og lagring af energi, vind- og solenergi og Power to X. Her vil eleverne få grundlæggende viden indenfor de givne emner, hvor der efterfølgende analyseres på de udførte eksperimenter og drages konklusioner med perspektivering til øvrige fagområder.

Sidst men ikke mindst har vi 1 nyt undervisningsforløb til smedeuddannelsen, svejsningsproces 111, 135 og 44451. Her er et fuldt forløb, med en række kompendier og tilhørende videoer, hvor eleverne vil få viden om, og praktisk erfaring i forskellige svejseprocesser.

Materialet er linket nedenfor og udarbejdet i samarbejde med vores partnerskoler EUC Syd og Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Anne Cathrine Jensen

Forfatter

Anne Cathrine Jensen
Marketingmedarbejder