Året går på hæld, og derfor kommer der her en lille julehilsen

Tak for i år og på gensyn i 2024

Tak for samarbejdet og opbakningen omkring videnscentret i 2023. Julen venter lige om hjørnet, og jeg vil gerne benytte denne julehilsen til at se tilbage på et godt 2023 og frem mod et spændende 2024.

Det var et 2023 som var spækket med aktiviteter, kurser, netværksmøder og ikke mindst en række nyudviklede undervisningsforløb indenfor den grønne omstilling.

Vi har i 2023 udvidet vores medarbejderstab i Odense. Vi har ansat Pernille Nord Skovgaard, som arbejder med mål og opgaver i forhold til det grønne tilskud, og Anne Cathrine Jensen, som har opgaven med kommunikation på sociale medier, samt at holde Videnscenterportalen opdateret.

I 2023 har vi haft en række samarbejdsaftaler med skoler, primært i forhold til udvikling og afprøvning af undervisningsmateriale med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
En del af materialerne er lagt ud på Videnscenterportalen, og resten kommer henover nytåret.

Vi har i 2023 også gennemført Cobot Knowledge Lab (CKL) projektet i samarbejde med Teknologisk Institut og Videnscenter for Automation og Robotteknologi i nord. Dette projekt er primært brugt til at uddanne undervisere fra tre forskellige fagområder i kollaborative robotter, indenfor robotsvejsning, håndtering af CNC-maskiner og avanceret robotteknologi indenfor automationsbranchen.

I 2024 har vi udsigt til flere forskellige tiltag, men udvikling af undervisningsforløb og materialer vil stadig være i fokus. Der kommer igen Robotbrag og R24 i Odense, samt Danmarksmesterskab i 3D-print, som gennemføres som en del af HI-messen i Herning. Desuden vil vi i 2024 styrke samarbejdet med de faglige udvalg. For derigennem at sikre at Danmark, også i fremtiden, har faglært arbejdskraft til rådighed.

Vores partnerskole Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier vil i 2024 arbejde med udvikling og uddannelse af faglærere til 3D-print og scanning, primært indenfor industriteknikeruddannelsen. De er desuden med til at gennemføre Danmarksmesterskabet i 3D-print igen i 2024.
Vores anden partnerskole EUC Syd vil i 2024 primært have fokus på udvikling og uddannelse af undervisere indenfor automatikteknikeruddannelsen.

Jeg vil gerne ønske alle vores samarbejdspartnere og kunder en rigtig god jul og et godt nytår.
Jeg takker jer for jeres samarbejde i det forgangne år.

Venlig hilsen
Leif Elsborg
Videnscenterchef
Videnscenter for Automation og Robotteknologi Syd

Leif Elsborg

Forfatter

Leif Elsborg
Videnscenterchef