Smedeindustrien er en industri i udvikling

Der opleves i høj grad en tiltagende omstilling fra hårdt fysisk arbejde hen mod flere automatiserede processer til at løse de daglige arbejdsopgaver. Det øgede fokus på automation og robotteknologi skal bl.a. være med at tiltrække dygtige elever til smedeuddannelsen ved, at den bliver mere udfordrende og teknologisk ”sjov”, samtidig med at det skal skabe et bedre og mere bæredygtig arbejdsmiljø for ansatte og lærlinge i virksomhederne.

Som Brian Marthinsen, Tekniker – Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) – siger omkring elevoptaget:

Optaget er blevet bedre, men der mangler stadig mange. Vi kan mærke det ved, at smedene - modsat andre uddannelser - ikke har elever i skolepraktikken, for virksomhederne river dem væk, før de når derhen. Vi kan ikke nå at uddanne nok smede til at dække efterspørgslen fra virksomhederne.
Brian Marthinsen
Tekniker - Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd)

Undersøgelser viser at mange unge ser en erhvervsuddannelse som en uddannelse med mindre prestige end en gymnasial uddannelse, hvilket bl.a. bygger på myter om det faglige niveau og hvordan de udfordres i løbet af uddannelsen.

Samtidig ses det også at lærlinge der har valgt en erhvervsuddannelse oplever et stort gap mellem det udstyr de møder på uddannelsen og det højteknologiske udstyr de skal håndtere i virksomhederne (Kristine Hecksher, 2023)*.

Så hvordan kommer vi det til livs?

Når arbejdsopgaverne ændrer karakter, så er det med til at stille nye krav til de lærlinge vi er med til at sende ud i verden. Vores faglærere skal være med til at ruste elever og lærlinge til en virkelighed i forandring, hvor kollaborativ robotteknologi (cobots) er vejen frem og et rigtig godt værktøj til automatisering – da det udover at være effektivt, også er brugervenligt og nemt at anvende.

Uddannelsen skifter karakter

Skiftet i uddannelsen gør at den nu er en anden type end man kender den ”klassiske” smedeuddannelse – og det skal være med til at engagere og motivere både faglærere og lærlinge. Drejningen mod mere automatisering skaber også et rum hvor de højteknologisk interesserede lærlinge – som kommer med deres kompetencer, kreativitet og friske øjne på branchen – kan få lov til at udfolde sig og være med til at sikre, at robotterne bliver udnyttet bedst muligt ude i virksomhederne.

Adrian Hansen, som til dagligt går på smedeuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole, siger følgende om robotterne og hvordan de kan hjælpe i hverdagen:

Jeg synes det er sjovt at arbejde med robotter og finde ud af hvad de kan. Det fede ved dem er også at de giver mulighed for, at man kan svejse steder der før var meget udfordrende og forbundet med høj risiko, f.eks. på høje bygninger, eller under vandet for den sags skyld. De kan også overtage mange af de replikationsopgaver vi har, nogle gange skal vi bore de samme 3 huller 100 gange i træk, så der bliver de en stor hjælp - for det kan godt være lidt kedeligt, siger han og griner.
Adrian Hansen
Lærling - Syddansk Erhvervsskole

For at omstillingen skal blive en succes for alle, så kræver det øgede specialiserede kompetencer hos faglærerne og dem kan de få igennem os. Faktisk havde vi så sent som i august en gruppe smedefaglærere, fra Syddansk Erhvervsskole, med på kursus i robotsvejs hos EUC Syd i Tønder. Kurset blev afholdt i samarbejde med Teknologisk Institut og Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord).

Og hvorfor skal du høre om lige det, tænker du måske?

Det skal du fordi, at nu kommer det der binder sløjfen, eller laver svejsningen der får det hele til at smelte sammen, om man vil – nemlig vores elever og lærlinge, og hvordan faglærerne giver deres nyerhvervede viden videre direkte i praksis i undervisningen.

Lærlinge på hovedforløb 3 afprøver svejserobotten.

Ny viden i praksis

Som en del af omstillingen, er det blevet et krav på uddannelsen til bl.a. rustfast klejnsmed, at lærlinge i løbet af deres hovedforløb skal undervises i automatiseret svejsning. Det kan løses på mange måder, på smedeuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole sker det ved brug af cobots fra Universal Robots. Nærmere bestemt en UR10e robot, hvor softwaren i svejseelementet der er koblet på er fra Smooth Robotics, og svejsebrænderen er fra AH International. Svejserobotten er bygget til at følge med tiden, da der løbende kommer nye opdateringsmuligheder som gør, at man gradvist kan udvide og udvikle robotten efter behov.

Automation, robotteknologi og brugen af det i virksomhederne og på Syddansk Erhvervsskole, det har Fyens Stiftstidende også fået øjnene op for, da de var på besøg den anden dag. Samtidig havde vi besøg af Michael Hye Nielsen fra InCite Robotics, som er dem der har specialdesignet svejserobotten til Syddansk Erhvervsskole, hvor de har samarbejdet med Technicon omkring indkøb af de forskellige komponenter.

Besøget kom der en rigtig fin artikel ud af, som du kan finde linket til her:

Vi er netop i gang med at udvikle nyt undervisningsmateriale til dette svejseforløb, og når det ligger helt klar, så vil det kunne findes på vores side.

Indtil materialet bliver klar, vil du nedenfor kunne finde en række indlæg om netop cobots, den grønne omstilling på erhvervsskolerne og hvordan det nu alt sammen hænger sammen.

*Kristine Hecksher. (2023). Myter og realiteter står i vejen for unges valg af erhvervsuddannelse. Altinget.