COBOTS ER FREMTIDEN FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

Hvordan sikrer vi at kollaborativ robotteknologi bliver en succes?

Specialiseret viden og kompetencer er afgørende for at maksimere det fulde potentiale af cobots – og her træder Videnscenter for Automation og Robotteknologi – Syd i aktion.

Vi spiller en central rolle i projektet Cobot Knowledge Lab 2.0, et samarbejde mellem os, Industriens Fond, Teknologisk Institut, Implement Consulting Group og Videnscenter for Automation og Robotteknologi – Nord.

Vores formål er at nedbryde de barrierer der ofte opstår i danske virksomheder, når de ønsker at integrere cobots.

Cobots er kollaborativ robotteknologi – hvilket er en nyere form for samarbejdende robotteknologi, som gør det nemmere at implementere robotter og mennesker i fælles arbejdsprocesser.

 

Erhvervsskolerne følger også med udviklingen og en del af det er, at implementere cobots i uddannelsen for de lærlinge som senere kommer ud i de danske virksomheder.

De nye lærlinge skal stå på et solidt højteknologisk fundament, og det kræver specialiserede kompetencer hos de faglærere som varetager deres undervisning.

 

I projektet står Videnscenter for Automation og Robotteknologi – Syd for at levere og tilpasse udstyr.

Derudover har vi været med til at udvikle og teste det undervisningsmateriale, der skal højne deltagernes specialiserede kompetenceniveau – ikke kun i virksomheder, men også rundt omkring på landets erhvervsskoler.

 

Cobot Knowledge Lab 2.0 projektet er langt fra slut, og derfor vil du også fremadrettet kunne møde Søren og Brian med hovederne dybt begravet i en robot, når de er ude i det danske cobot-land.

 

Høj koncentration ved afprøvning af cobotten.